Kondismedlem Sponset innhold
KOndis-no_montasje2

Hvorfor skriver vi ikke om løpet ditt - eller prestasjonen din?

Sitat: - Jeg og mine skrivende kolleger (de aller fleste frivillige medarbeidere) skal gjøre vårt ytterste for at du kan lese om ditt løp på kondis.no - og med god hjelp fra deg kan det bli enda bedre enn det er i dag.
Olav Engen (66) er deltidsansatt i Kondis med utviklingsoppgaver og vikarierer også noen ganger som nettredaktør. Han har vært lokalredaktør for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.

 

Vignett-kondiskommentaren.jpg

Hvorfor skriver vi ikke om løpet ditt - eller prestasjonen din​?


Det er ingen nettsteder eller andre publikasjoner i Norge som skriver flere nyhetssaker fra kondisjonsarrangementer enn Kondis  - ingen er i nærheten en gang, selv om det er flere gode nettsteder med bra dekning innenfor et mer begrenset område.

Aller best er vi på dekning av alle typer løp, men vi skulle gjerne vært bedre på andre områder også. Vi rekker ikke over alt - og vi er heller ikke kjent med alt som skjer.

Da er det kanskje ikke rart at vi regelmessig får spørsmål fra lesere som etterlyser omtale fra et arrangement de er involvert i som arrangør eller har deltatt i. Spesielt det siste; når man er særdeles fornøyd med en konkurranse man har deltatt i og forgjeves leter etter omtale på kondis.no.

Et eksempel på en slik henvendelse er denne (utdrag):
-  Et spørsmål som jeg stiller meg undrende til og det er hva Kondis tenker og hvordan dere gjør valget på hva dere skal skrive om på deres nettsider. Er Kondis sine relasjoner til andre organisasjoner og reisearrangører det som er avgjørende for hva dere velger

Da slo det meg at det kanskje ikke er helt opplagt (?)

marianne_rohme_sommer_profilbilde.JPGJeg ber først vår ansvarlige redaktør, Marianne Røhme kommentere på generell basis:

- Når vi prioriterer hva vi skal dekke så er det ut ifra hva som er av vesentlig interesse for våre lesere – hva som har størst nyhetsverdi/nytteverdi. Vi er en uavhengig organisasjon som ikke lar samarbeidsavtaler og annonseinntekter påvirke våre redaksjonelle prioriteringer. 

I tillegg til at det vi dekker skal være av vesentlig interesse for våre lesere, må vi også ta hensyn til hvilke ressurser vi har til rådighet. Kondis er tuftet på innsatsen fra noen få ansatte og en rekke frivillige gratismedarbeidere. Vi har svært beskjedne frilans- og reisebudsjetter og kan på ingen måte sammenlignes med de store mediehusene. Vi har ikke anledning til å kjøpe inn stoff i store mengder eller reise langt for å dekke et arrangement. Mye av det vi skriver om er basert på innsendt stoff fra våre medlemmer.

- Det er derfor større sjanse for at det kommer en reportasje i bladet eller på nettsiden fra et arrangement i et område der vi har frivillige medarbeidere som kan være til stede på arrangementet enn fra et område der vi ikke har frivillige. På samme måte er det større sjanse for at vi får anledning til å skrive fra et arrangementet i utlandet om det er Kondis-medlemmer med som kan sende oss tekst og bilder eller ringe oss og fortelle om det.

- Kondis finansieres gjennom medlemskontingenter og annonseinntekter alene og mottar ingen offentlig støtte. Vi ønsker også å holde medlemskontingenten så lav som mulig for at flest mulig skal få råd til å være medlemmer. Dette fordi vi mener at et medlemskap i Kondis kan være viktig for at folk skal holde seg i aktivitet. Kondis arbeider fritt og uavhengig i våre vurderinger av hva vi skal skrive om.

Altså:
Vi ønsker å skrive om alle konkurranser dere vil lese om, fra små norske konkurranser til store internasjonale begivenheter - men med mindre fokus på internasjonale mesterskap som "alle andre" medier skriver om.

Men:
Vi har begrensede ressurser, og trenger tips og gjerne tilsendt materiale (tekst/bilder) for å klare å dekke over enda flere begivenmheter enn hva vi allerede klarer. Aller mest ønsker vi oss flere frivillige medarbeidere, men tilsendt materiale er også velkomment. Bruk alltid e-postadressen kondis@kondis.no. Stoffef trenger ikke være ferdig redigert, det tar vi oss av. Tilsendte bilder må være tillatt å benytte vederlagsfritt.

Ny utfordring:
I stadig økende omfang reiser nordmenn utenlands og deltar i maratonløp, ultraløp, eventyrløp av ulike slag og på treningsreiser. Det er helt umulig for oss å holde rede på alle disse. Fra de større maratonløpene og f.eks. Ski Classics får vi ofte tilsendt pressemeldinger, men det er langt fra enkelt å finne norske deltagere i resultatlistene på en del av disse. Det er heller ikke realistisk å skrive om hver eneste slik begivenhet, det vil vi nok aldri rekke over - men her overlater vi i noen grad til leserne om de mener at "dette burde Kondis skrive om".

Norske konkurranser:
Gjennom Kondis' egen terminliste holder vi oss godt orientert om norske konkurranser - og det er naturligvis disse vi oftest tar initiativ for å skrive om, både forhåndsomtaler og reportasjer. Selv om de fleste større konkurranser (og lokale konkurranser der vi har frivillige skribenter) blir omtalt, er vi i tillegg helt avhengig av bidrag fra arrangører som ellers ikke ville fått dekning av sitt arrangement.
 

PC-gutt-ny.jpgUansett ...
Og uansett hvor hardt vi jobber er det massevis av arrangementer som ikke får omtale ... men da prøver vi som et minimum å få lagt ut resultater fra løpet på våre resultatsider. 

- Jeg og mine skrivende kolleger (de aller fleste frivillige medarbeidere) skal gjøre vårt ytterste for at du kan lese om ditt løp på kondis.no - og med god hjelp fra deg kan det bli enda bedre enn det er i dag.

Olav Engen
kondis.no-skribent siden 2004 

Siste kondiskommentarer