Inge Asbjørn Haugen får tildelt DNLs Hederstegn
   av Visepresident Ingrid Kristiansen på DNLs Landsmøte 1.april 2001

 

     DNLs hederstegn tildeles Inge Asbjørn Haugen som den 29.
     i rekken i Den Norske Løpsorganisasjons 39-årige historie:

 

Kjell Vigestad
daglig lederDNLs Hederstegn