STYRET
Valgkomite - Revisorer - Distrikskontakter - Nettredaksjon - KONDISredaksjonen


Klikk på navnene for mer info
STYRET
Klikk på navnene for mer info

 

President:
Leif Sommer
Tlf.
privat: 22 21 36 03
mobil: 913 109 43

 

Visepresident:
Ingrid Kristiansen

Tlf.
arbeid: 22 14 93 94

privat:  22 49 02 13,

 

 

Styremedlem:

Else Husa

Tlf.
arbeid: 22 24 76 67
privat:  22 22 78 42

 

Styremedlem:

Steinar Skovli

Tlf.
arbeid: 91 58 06 45
privat:  32 85 13 14

 

Styremedlem:

Asbjørn Ringstad
Tlf:
privat: 6790 7656,
mobil:  9578 9519,
E-post:
arbeid:
privat:

1. varamedlem:

Arne Halvorsen

Tlf.


 

2. varamedlem:

Gjermund Sørstad

Tlf.

Revisorer:
Valgkomite:

Magnus Betten
Tlf:

arbeid: 22 70 51 84, 
mobil:  95 20 62 61

 

Per LindStig Vangsnes

privat: 66 99 18 29

Odd Henry Johansen
Tlf:

 


Bjørg Sandvik
Tlf.

privat:  55 28 10 15
arbeid: 55 97 31 71