Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer, og har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet. 

Pulsloper.jpgKorrekt makspuls av stor klinisk relevans
Korrekt beregning av maksimal hjertefrekvens (HFmax), er et viktig verktøy for å oppdage hjerte-karsykdom og styringa av trening. Den tradisjonelle metoden hvor makspulsen estimeres ved å trekke alderen fra 220 slag/min kan bomme med opp til 40 slag/min hos eldre, og er unøyaktig allerede fra 30-40-årsalderen. Forskere gjennomført i 2008-09 HUNT-Kondisstudien på hele 3 320 friske personer mellom 18 og 89 og fulgte de opp nøye under ulike treningsregimer. De kom frem til denne formelen for utregning av makspuls:

Makspuls = 211- (0.64 x alder)

Forskerne fant at spredningen innad i aldersgruppene var ganske stor med et standardavvik på ca. 11 slag/min. Det er genetikken mer enn ren fysisk form som er årsak til at to jevnaldrende kan ha forskjellig makspuls. Dermed anbefaler de at alle tester seg hvis de ønsker å finne sin presise makspuls, selv om den nye formelen  gir et bedre estimat enn den gamle. 

Finn din presise makspuls
En måte å finne makspulsen din på er å ta deg selv helt ut under en økt med pulsklokke. Først er det viktig å varme opp grundig så du blir god og svett. Kjør deretter to intervalldrag på 4 min hver hvor du blir ordentlig andpusten med 3 min aktiv hvile mellom. Start på det tredje intervalldraget, men etter to minutter, løper du maksimalt til utmattelse. Makspulsen din vil da være den høyeste pulsverdien du når. Dette er basert på antakelsen at hjertet når et platå hvor det ikke klarer å pumpe raskere uavhengig av hvor mye man øker belastningen.

CERGs makspuls - og BMI-kalkulator
Hele artikkelen på NTNU's nettsider

Eget eksempel:
Om jeg bruker meg selv som eksempel skal jeg i følge denne nye formelen nå ha en makspuls på 175. Dette stemmer ikke, da jeg selv i mine første år med bruk av pulsklokke for 15 år siden (i 40-årsalderen) på det høyeste målte makspulsen til 170  (dvs. langt utenfor standardavviket). Jeg har aldri kjørt en oppskriftsmessig makspulstest men har derimot registert makspuls på så godt som alle de 1000 (!) konkurransene jeg har deltatt siden jeg skaffet meg min første Polar pulsklokke høsten 2000.

Naturlig nok er høyeste puls for hvert av de 16 årene oppnådd i noen av de korteste løpskonkurransene mine, dvs. på distansene 1,5 km baneløp, 3,0 km terrengløp, 5000 m baneløp og 10 km gateløp. Under har jeg tatt med en tabell som viser at for meg relativt lav makspuls, stemmer den tradisjonelle formelen forsåvidt best. Som utviklingen viser, vil den i den imidlertid vise for lav makspuls om få år. Avviket i forhold til den nye formelen er imidlertid ganske konstant og viser at et naturlig fall i makspuls på 0,64 pr. år stemmer ganske bra også i mitt tilfelle. 
 

Alder Ny formel Trad. formel Målt i konk. Avvik ny formel Avvik trad formel
40 185 180 168 17 12
41 185 179 170 15 9
42 184 178 170 14 8
43 183 177 170 13 7
44 183 176 170 13 6
45 182 175 169 13 6
46 182 174 169 13 5
47 181 173 167 14 6
48 180 172 165 15 7
49 180 171 165 15 6
50 179 170 168 11 2
51 178 169 165 13 4
52 178 168 164 14 4
53 177 167 165 12 2
54 176 166 164 12 2
55 176 165 164 12 1
56 175 164 161 14 3


Konklusjon: 
Med stor spredning i samme aldersgruppe på ± 11 slag/min (og enda mer i mitt tilfelle), anbefales det at du tester deg selv hvis du vil finne den presise makspulsen din.