Bjorn Johannessen
(Foto: Bjørn Johannessen)

Resultater senere år:   2017  2016  2015
Resultater tidligere år:  2013 2012 2011  2010  2009  2008  2007 2006