Det første Tromsø Mountain Ultra går i vakkert fjellterreng med målgang i Tromsdalen midt i mot Tromsø. Arrangøren har satt en tross alt romslig makstid på 9 timer, så her kan alle med god kondisjon være med.

Trippel løpshelg 24.-26.august
Tromsø Mountain Ultra vil inngå i et tredagars arrangement som innledes med et kort ekstremløp med vinnertid på under 20 minutter på fredag, Ultraløpet på lørdag og Tromsdalstinden 1238 meter opp på søndag. Flere av de som er påmeldt til ultraløpet har også meldt seg på til resten av "trippelen", forteller Nils Isaksen Hætta som er leder for alle arrangementene til Midnight sun Marathon.

Det er 11 løpere påmeldt så langt, sier Hætta, og vi har i år satt en øvre grense på 40 deltakere på ultraløpet.
Startliste vil bli lagt ut til uka.

Les tidligere forhåndsomtale: Nord-Norges første ultraløp

MSM hjemmeside

Informasjon om ultraløpet og link til påmelding

Prøveløpere.
Nils Isakesen Hætta, Maria Nordfjäll, Sture Grønli og John Pedersen.

Hætta & Co har prøveløpt løypa:
Vi har vært å prøvesprunget løypa og det er forholdsvis lav vannstand i elvene som man krysser under løpet selv etter en våt sommer, sier Nils Hætta. Elvene er ikke større enn at man kan komme tørrskodd over om man vil.

Starten er i Snarbyeidet 130 moh. og går over flott fjellområdet med slak stigning opp til ca. 660meter over havet før det går ned mot Tromsdalen ved foten av Tromsdalstinden 330moh. for så å stige opp til ca. 760moh. på toppen av Bønntuva. Første 6km er lettløp med slak stigning og fin sti, så kommer man til varierende våt myr og stein terreng. Etter ca. 18km blir det mer steinete. Etter ca. 30km. går løypa opp mot Dypdalen og over Bønntua til Fjellheisen. Herfra går løypa inn Tromsdalen til Svarthammaren, så ned stien til mål på TUIL Arena.

Løperne må passere fire hytter hvor det vil være kontrollpunkter, første er Trollvassbu (ca.5km) Neste er Nonsbu (ca. 14km), så videre til Skarvassbu (ca. 23km) og Folkehjelpshytta (ca.30km) ved foten av Tromsdalstinden. Det blir også kontrollpunkt ved Dypdalen, Bønntua, Fjellheisen (ca.40km) og i krysset ved Svarthammaren innerst i Tromsdalen. Ved alle hyttene og kontrollpunkter må løperne registrere seg. Ved hyttene og Fjellheisen er det også service stasjoner.

Løperne som ikke har passert Folkehjelpshytta (30km.) etter 5 1/2 timer blir tatt ut av konkurransen, men kan gjennomføre i mosjonsklassen. Dvs. disse løperne får ikke fullføre siste del av løypa, men må løpe direkte ned til mål fra Folkehjelpshytta i Tromsdalen. Maxtid på løpet er 9 timer.

Se høydeprofil HER

Teller med til "HYTTEPLANken 2012" og "Ultraløperen"
Tromsø Mountain Ultra vil erstatte Trollstigen UltraRun på lista over løp som teller til Ultraløpsutmerkelsen "HYTTEPLANken 2012". Løpet i Trollstigen får sin debut først i 2013, men nå får vi i stedet dette flotte løpet i Tromsø. Med en distanse på 50km+ vil også løpet telle med til den andre ultraløpsutmerkelsen "Ultraløperen" der man samler 1.000, 5.000 og 10.000 km til de tre utgavene av utmerkelsen.

Se lista og info om alle norske ultraløp.

Retningslinjer ultrautmerkelser

Vakkert og åpnet fjellandskap.
Hvem får ikke lyst til å løpe i så flott terreng?
 

Klar til kappestrid, Sture, John og Maria.

Maria har også kommentert prøveløpinga:
Det är nästan alltid stig eller grusvei och över myrar och stein-ur kan man alltid følja en markert fotrute der Troms turlag har markert ut sin sommar-rute mellan tur-lags-hytterna. Vissa ställen där det är flera valmuligheter markerar MSM vilken vei man ska løpa. Det är således inget orienteringsløp, men løparna må ha med sig kart (som dom får av MSM) och kompass och bør kunna bruka det.

Jag ska själv, och kommer rekomendera andra, att man har kart i handa när man løper så man kan følja med och ser man är på rätt vei (själv syns jag det är kul att läsa kart och så är jag mästare på att mista stien jag føljer:)..... Vid dårligt vær, dårlig sikt, om man mista stigen eller liknande så må man kunna orientera sig tillbaka till rätt spår, det är ett løp i fjellterräng och det är inte funktionärer varje meter längs med hela løypa. På turisthytterna och andra kontrollpunkter längs vägen är det funktionärer som registrerar løparna i tillägg att det blir ett slags stämplings-system.