D702392.jpg
Fra Landegrensen 2013.  Foto: Bjørn Johannessen

Resultater Turritt tidligere år:  2012 -  2011 - 2010 -  2009 -  2008 - 2007 - 2006

SEPTEMBER