22. april brakte kondis.no nyheten om at friidrettsforbundet har innført frivillig lisens ved lav startkontingent, dvs. at arrangører av løp med startkontingent på under 50 kroner slipper å kreve inn lisens selv om løpet arrangeres av en friidrettsklubb. Dette gjelder også for enkeltløp i løpskaruseller og fra dags dato. 

Risberget Rundt i Våler har de to siste årene tatt 80 kr for trimmere uten tidtaking og 130 kr for de aktive. Vedtaket redder derfor  ikke årets utgave av løpet.

- Å gå ned til 50 kr for flertallet av deltakerne vil bety underskudd uansett deltakelse, forteller Jan Bølla i Risberget IL. - Vi vurderer hva vi skal gjøre i forhold til neste år, men det kan bli aktuelt å arrangere utenfor idrettslaget, avslutter Bølla. 

Bildet: Fra starten på det 33. Risberget Rundt i 2013 med Ole Morten Sagli og Lars Hansen Møllerud  langt framme i feltet.

Tidligere sak om Risberget Rundt 17.mars: Risberget Rundt 2014 arrangeres ikke

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner. Forslaget var på 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er 51-100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.

Alt Kondis.no har skrevet om lisenssaken finner du her