Avlyst_ArrangorenDet var storm i løypa og storm blant deltagere etter avlysningen av Birkebeinerrennet 2014. Se pressemeldingen som ble sendt ut og link til noen av reaksjonene:
Birkebeinerrennet avlyst

7 000 ledige plasser
På Birkens hjemmeside kan vi se av startlistene at rennet runder 10000 påmeldte i disse dager. Med et tak på 17000 er det altså ennå god plass, og det er vel også grunnen til at mange kanskje avventer snøforholdene den kommende vinteren.

Med de nye tiltakene er det nok håp om at påmeldinga til 2015-rennet skyter ny fart. I fjor var Birkebeinerrennet utsolgt samme dag påmeldinga åpnet.

Birkebeinerrennets hjemmeside 


PRESSEMELDINGEN SOM BLE SENDT UT I DAG:

Birken gjør en rekke tiltak i vinter

Etter avlysningen av Birkebeinerrennet sist vinter settes det i gang en rekke tiltak for å sikre gjennomføringen av fremtidige Birkenarrangement. Værforholdene blir mer utfordrende og snøfattige vintre kan true oss i større grad enn tidligere. Vi gjør oss derfor klare til å gjennomføre arrangementene under tøffere værforhold med følgende tiltak:

Usikkert vær
Jon Smits blir Birkens meterolog og kommer til å følge opp værvarsel og værforhold i forkant og under arrangement. Ved tett tåke settes det opp ekstra merking av løypa..

Raudfjellet
Raudfjellet får egen automatisk værstasjon. Det forberedes snøfangere på ca 3,5 km for å fange drivende snø og løypa merkes godt. Det etableres sikkerhetsstasjoner med kapasitet til å ivareta deltakerne ved dårlig vær i området fra Dambua til Raudfjellet.

Økt toleransegrense for dårlig vær
Fokus på innhold i sekken videreføres både generelt og ved spesielle forhold. Vi opplever at deltakerne har forståelse for viktigheten av riktig innhold i sekken. Ved spesielle værforhold gjennomfører vi i større grad enn tidligere økt kontroll av innhold i sekken før start.

Ved snøfattige vintre
Snøforholdene varierer fra år til år. I startområdet skal vi benytte kommunalt snødepot, kjøre snø fra Skramstadsetra samt produsere snø ved start på Tingstadjordet. På Lillehammersiden legges det til rette for målgang i Sjusjøenområdet (med ekstra sløyfe), dersom det ikke er mulig å ta deltakerne ned til målgang på Birkebeineren Skistadion.

Beredskapsplaner
Birken videreutvikler eksisterende planverktøy på gjennomføring og beredskap for å håndtere uforutsette hendelser. Dette gjelder planer ved ulykker og kriser som direkte påvirker deltakere i Birken, men også håndtering av arrangementene ved nasjonale kriser eller omfattende ulykker i egen organisasjon. Egen plan for utsettelse av starttidspunkt og en komprimering av startintervallene er utarbeidet.

Nødsamband
Birken har flere alternativer til nødsamband. Digitalt nødnett til bruk over hele fjellet er klart til Birkebeinerrennet 2015.

Ny uværstrasè
Vi har fått godkjent å kjøre løype i Hemmeldalen naturreservat og bruke området som reservetrasè for Birkebeinerrennet. Traseen er på 14 km og går fra Dambua, på sørsiden av Raudfjellet og Bjønnåsberget og videre til Nysæteråsen. På Nysæteråsen kommer løypa inn på eksisterende trasè til Nysætra og Kvarstad. Dette er en reservetrasè som kun skal benyttes dersom det ikke er forsvarlig å gå over Raudfjellet. Birken har ikke kommet til enighet med grunneierne for 2015, men jobber videre for å få avtalen på plass.

Gjennomføring
Vi har stort fokus på gjennomføring og sikkerhet slik at alle våre deltakere kan være trygge på at vi i fremtiden skal ha 100% gjennomføringsevne.
Vi lytter til deltakernes tilbakemeldinger og legger til rette for at Birken skal være en unik utfordring og opplevelse.