Tilbake til hovedsiden for Kontrollmålte løyper
 

Kondis har lang tradisjon i å kontrollmåle løyper til løp. I 1994 tok arrangøren av Norgesløpet, som den gangen var Minerva ved Bjørn Bergh, og Kondis initiativet til å innføre en løypemålingsordning i Norge basert på AIMS' målestandarder. Norges friidrettsforbund ønsket å stå som medarrangør. De betalte også for noe av kostnadene ved kurset og hadde tre kursdeltakere, inklusive lederen av dommer- og autorisasjonsutvalget i friidrettsforbundet, med på kurset. Kursleder var en av AIMS' mest annerkjente løypemålere, svenske Lennart Julin. Han står fortsatt på AIMS' lister blant pionerene som «measurers emeritus». Etter avtale skulle Kondis administrere ordningen, mens både friidrettsforbundet og Kondis skulle stå på løypesertifikatet som likestilte utstedere. 

De løypemålerne som har blitt rekruttert etter oppstarten i 1994 har gjennomgått samme opplæring som de som var på kurs med Julin, og all løypemåling har skjedd etter AIMS' målestandarder. Våre løypemålere blir autorisert i henhold til de retningslinjene som er gitt i IAAFs regel nummer 165 paragraf 3 i «the IAAF Handbook». Når det gjelder selve måleteknikken som anvendes, så er den utviklet av «Road Racing Club of America» og «Road Runners of England».

I 2021 tok Norges friidrettsforbund en større rolle i arbeidet med å utdanne løypemålere og har gjennomført flere kurs over store deler av landet. Dette har ført til at de av Kondis sine løypemålere som ikke hadde formell sertifisering, nå er i full gang med å få dette. I tillegg har det kommet til mange nye løypemålere slik at det skal være mulig å engasjere en løypemåler uten at reiselengden blir unødvendig stor. 
Oversikt over AIMS-sertifiserte løypemålere finner du her.

Ansvarlig leder for løypemåling i Kondis

Hovedansvarlig for løypemåling i Kondis er Tim Bennett. E-post: tim.bennett@telia.no

Ta kontakt med Tim Bennett eller en av de autoriserte løypemålerne dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å gjøre en avtale om kontrollmåling.

Priser

Tidligere var kontrollmålingen en gratis tjeneste til arrangørene av løpsarrangementer i Norge. For å samordne vår tjeneste med de løypemålerne som er registrert hos friidrettsforbundet har vi åpnet for at løypemålerne skal kunne ta betalt etter følgende satser (honorarene tilfaller løypemålerne i sin helhet og verken forbundet eller Kondis tar del i disse):

  • Løyper til og med 5 km (1500 kr)
  • Løyper over 5 km og til og med 10 km (1800 kr)
  • Løyper over 10 km, men under halvmaraton (2000 kr)
  • Halvmaratonløyper (2400 kr)
  • Maratonløyper (2800 kr)
  • Løyper lenger enn maraton (3000kr)

Arrangør skal dessuten dekke transport for løypemåler (bil 5,00 kr. pr. km), i tillegg til kost og losji i de tilfeller der dette er nødvendig.

I løyper der samme trasé benyttes flere ganger fullt ut, betaler arrangøren for trasélengden og ikke den totale løypelengden (eks: en arrangør betaler 1500 kroner for en løypeoppmåling i et 10-kilometerløp som benytter en trasé på 5 kilometer to ganger).

Dette gjelder imidlertid ikke i løyper der samme trasé benyttes flere ganger, men ikke i sin fulle lengde (eks: en halvmaraton som bruker en 10-kilometertrasé to ganger + 1097,5 meter). I disse tilfellene vil satsene for halvmaraton eller maraton være gjeldende.

 

LES OGSÅ: Slik foregår kontrollmålingen. Her med et eksempel fra Grimstad Maraton.

Autoriserte løypemålere

Asbjørn Ringstad 
Rolf Wickstrømsvei 2, 1472 Fjellhamar,
mobil 957 89 519
e-post ajr.ring@online.no

Samuel Hafsahl
Gullkroken 8B, 0377 OSLO
mobil: 970 46 905
e-post: samuel.hafsahl@gmail.com
AIMS-sertifisert nasjonal løypemåler (C)
Se sertifiseringsbevis

Egil Lehne
Skudeviga 5, 4513 Mandal
e-post egil@maraton.no

Bjarne Vad Nilsen
Havsteinflata 11 d, 7021 Trondheim
telefon 90846655
AIMS-sertifisert internasjonal løypemåler (B)
Se sertifiseringsbevis
e-post: bvnilsen@online.no 

Fritz Waage
Midnattsolveien 31, 9024 Tromsdalen
telefon 7763 9302
e-post: f-waage@online.no

Ingolf Dale
Tjeldveien 12, 4048 Hafrsfjord
e-post ingodal@online.no

Ivar Andreas Sandø
Våkleiva 84, 5155 Bønes
mobil 916 48 793
AIMS-sertifisert internasjonal løypemåler (B)
Se sertifiseringsbevis
e-post ivarsando53@gmail.com  

Knut Ole Fagervold
Vik, 7130 Brekstad
mobil 951 84 098
e-post knutolef@gmail.com 

Sigbjørn Lerstad
Nakkevegen 6 B, 6014 Ålesund 
mobil 911 82 540
e-post: Sal@mimer.no

Sverre Sæbdal
Klubben 88, 5914 Isdalstø
mobil 958 49 526
e-post sverre.saebdal@gmail.com

Trond Arne Liavik
Skiferveien 5, 9408 Harstad 
mobil 915 15 385
e-post trondlia70@gmail.com
AIMS-sertifisert nasjonal løypemåler (C)
Se sertifiseringsbevis

Løyper kontrollmålt av øvrige AIMS-sertifiserte løypemålere er også godkjent av Kondis.
Oversikt over AIMS-sertifiserte løypemålere finner du her.

Tilbake til Hovedsiden for kontrollmålte løyper