Olav Engen (65) er deltidsansatt i Kondis med utviklingsoppgaver og vikarierer også noen ganger som nettredaktør. Han har vært lokalredaktør for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.

 

Vignett-kondiskommentaren.jpg"GPS-måling blir mer og mer nøyaktig og måler naturlig nok den distansen man løper. Løypemåleren måler korteste vei det er mulig å løpe etter et internasjonalt fastsatt reglement. 

Men, ingen løper klarer å løpe korteste vei.  "


Sitatet ovenfor er litt av svaret tidligere daglig leder i Kondis, Kjell Vigestad, kom med på et av flere spørsmål i vår kommentarspalte rundt dette med løypemåling.

Bilderesultat for gps-måling

En ikke uvanlig henvendelse er som denne:
- Hei, Jeg ser dere har kontrollmålt løypene for Oslo Maraton? Allikevel sa flere at halvmaratonløypen viste opptil 300 m feil på endomondo og pulsklokker med gps?

Er det så viktig da?

Før vi går videre kan det være greit å stille seg spørsmålet: Er det så viktig om løypene er helt nøyaktig målt?

Og svaret på det vil avhenge av hvilken type løp det er snakk om, hvilke distanser det er snakk om og hva resultatene eventuelt skal brukes til utover å være en resultatliste for den spesifikke konkurransen.

Det er massevis av løpere som overhodet ikke er opptatt av dette, som tar løypelengden som den er og ikke ser noe problem i at løypa er litt for kort eller litt for langt. På "ukurante" distanser og i terrengløp gjelder det vel omtrent alle.

Ja, det er viktig!

  • Det vil i alle fall de beste løperne mene
  • Det vil alle som er opptatt av å sette personlige rekorder på de klassiske distansene mene
  • Det vil alle som er opptatt av å plassere seg på ulike aldersstatistikker
  • Det vil alle som steller med statistikk mene
  • Det tror vi også arrangørene mener!

Det jeg vil kommentere her dreier seg om løp på sammenlignbare distanser. I gateløpsammenheng er det først og fremst 5 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Enten arrangøren oppgir at løypa er kontrollmålt eller ikke, er det en underliggende forventning hos de fleste i at løypa holder riktig lengde. Når det i innbydelsen faktisk opplyses at den er kontrollmålt, er det jo en selvfølge, og det samme med alle typer mesterskap. Det er også en del av avtalen mellom Kondis og arrangører av Kvalitetsløp. Jeg mener at det bør gjelde absolutt alle andre løyper også.

 

– Alle løp bør kontrollmåles, og ekstra viktig er dette når det gjelder kvalitetsløp. I kvalitetsavtalen med Kondis er arrangørene forpliktet til å kontrollmåle løypene. Deltakerne skal da trygt kunne reise til et kvalitetsløp og føle seg sikre på at tida de oppnår kommer med på statistikkene. Når så ikke skjer, har de både påført seg unødvendige kostnader ved å stille i et løp uten kontrollmålt løype, og i tillegg toppet formen til feil tidspunkt, sier daglig leder i Kondis, Marianne Røhme, og legger til at Kondis tilbyr gratis kontrollmåling av løyper, så det skal ikke være noen grunn for arrangøren til ikke å kontakte en av Kondis sine sertifiserte løypemålere.

 

Utenkelig på baneløp

Tenk deg et banearrangement med 10 000 meter på programmet der løperne blir bedt om å starte midt i svingen. Avviket er mindre enn 1 % - og løperne ville sikkert fått 10 000 meter eller mer på GPS'en sin. Ville de protestert på målingen i henhold til GPS-en eller i henhold til at de faktisk løp en halv sving for lite. Alle ser jo at det er feil! Det skjer ikke!  

Alle aksepterer at det er 400 meter rundt friidrettsbanen, "alle" vet at det ikke er mulig å løpe så kort, at den faktiske distansen blir noe lenger. Hvorfor er det da ikke samme forståelse på gateløp og løypelengder?

Da er vi tilbake ved kommentaren til Vigestad: Løypemåleren måler korteste vei det er mulig å løpe etter et internasjonalt fastsatt reglement. Men ingen løper klarer å løpe korteste vei.

Der et ikke nødvendigvis feil når GPS-klokka viser 21,4 km etter en halvmaraton - et avvik på 1,5 %. Kanskje har du løpt så langt. Det er større grunn til bekymring dersom klokka viser 21,1 km; da har du dessverre med stor sannsynlighet løpt ei løype som er for kort eller GPS-klokka faktisk har målt feil.

Regelverket som gjelder for kontrollmåling av løyper skal jeg ikke plage dere med, det er noe våre kontrollmålere har 100 % kontroll på. Men de må kontaktes! 

Arrangørtabben i Trondheim
I forbindelse med Trondheim Maraton tidligere denne måneden blusset debatten om løypemåling opp for fullt. Det var innlagt NM halvmaraton, og både denne og maratonløypa og 10-kilometersløypa var for korte. Løyfesjefen forteller at de måtte legge om løypene i siste liten og ikke rakk å kontrollmåle på nytt. Jeg forstår at det var en stressende situasjon, men langt fra umulig å løse. Faktum er at en av våre løypemålere var i Trondheim samme dagen for å måle andre løyper.

Det er sagt og skrevet mye om dette, forhåpentligvis fører det til økt oppmerksomhet om løypemåling og nøyaktighet - og til at Kondis kontaktes, selv om det er i siste liten.

Kondis.no: Alle løypene i Trondheim Maraton var for korte
Adressa.no: - Arrangørtabbe så det holder

Kondis.no har en egen side for kontrollmålte løyper
Slik måler Kondis løypene
 

Hvor ligger problemet? 
Noen ganger skyldes feilmåling uvitenhet, noen ganger misforståelser, noen ganger slurv.

Både små og store arrangører har gjennomtrekk i de ulike funksjonene, slik at en løypesjef med spikerkontroll på dette med kontrollmåling kanskje ikke er med året etter. Kompetanse er ferskvare og følger ofte ikke med til de som tar over oppgavene. Da må den generelle oppmerksomheten rundt en viktig ting som kontrollmåling av løyper bli større. Klubbledelse og løpsledere bør vite at kontrollmålte løyper er ett av de aller viktiogste sportslige kravene til et løpsarrangement. Derfor må de forvisse seg om at en eventuell ny løypesjef  kjenner til kravene.

"Bare en liten endring"
Det vanligste er nok at det gjøres noe små endringer i trasèen av en eller annen årsak, og man tar GPS eller målehjul til hjelp for å korrigere løypa. Det skal da lite til for at løypa blir for kort, noe som skjer oftere enn det motsatte. Løypa må kontrollmåles på nytt.

Følger ikke kontrollmålt løype
En annen årsak til for korte løyper kan være at man ikke sperrer av løypa slik det var forutsatt ved løypemålingen. Man har altså en godkjent kontrollmålt løype, men den følges ikke 100 %. Noen ganger kan det også være løypevakter som gjør feil eller ikke har fått gode nok instrukser, slik det var i Drammensmaraton i år, der det "heldigvis" ble løpt 300 meter for langt. Det kunne fort vært motsatt.

GPS er nøyaktig nok
Tillit til nye hjelpemidler, ikke minst GPS-måling, villeder noen til å tro at det er tilstrekkelig - akkurat som man tidligere gikk med et målehjul som hoppet og spratt på grusen. GPS er glimrende til måling og planlegging, men det må likevel kontrollmåles. Til ukuranste distanser og terrengløp vil selvsagt GPS være godt nok.

I alle fall langt nok
Når det blir nødvendig med en omlegging av løypa, vil noen ansvarsbevisste løypesjefer korrigere så mye at løypa helt sikkert blir lang nok. Det er jo bedre enn at løypa er for kort. Tidene kan tross alt godkjennes til statistikker og rekorder ellers. Ja, det er bedre - likevel må løypa måles på nytt. Det er ikke gøy å vite at du har løpt for langt, når du bomma 3 sekunder på aldersrekorden..
 

Lyst til å bli autorisert løypemåler?
Økt fokus på etterkontroll av tidligere kontrollmålte løyper kan fort bli en utfordring for oss i Kondis. Vi har mange løypemålere - kanskje blir det likevel for mye å gjøre framover? Hvis du er opptatt av dette og kanskje kan tenke deg å bli autorisert løypemåler kan du ta kontakt med oss på kondis@kondis.no.
 

Våre løypemålere blir autorisert i henhold til de retningslinjene som er gitt i IAAFs regel nummer 165 paragraf 3 i "the IAAF Handbook". Når det gjelder selve måleteknikken som anvendes, så er den utviklet av "Road Racing Club of America" og "Road Runners of England".

 

Tillegg 21. september
Jeg glemte å legge til litt om kontrollmåling av trurmarsjer. Der ser det ut til å være en veldig useriøs praksis med å oppgi betydelig større lengde enn det som er rèelt. Innspillene jeg har fått fra en skuffet deltager i en100 kilometer lang turmarsj sist helg har jeg gjengitt nedenfor. I hennes to eksempler viste det seg at 100 km var 87 km og 12 km var 7 km.

Fra Tone Yvonne:
Ser du skal skrive om kontrollmåling. Jeg gikk OrmenLange 100km i helgen og der er de ikke opptatt av slikt i det hele tatt og det er trist. Lurte på om de ikke har stolthet for distansene.... Svaret der var at siden det ikke er tidtaking eller noen som vinner, så er det helt greit med 10% avvik. Et annet argument er at de danske kilometerene ofte er ekstra lange og det vil de unngå. 

Det aksepteres åpenbart at turmarsjer i Norge er for korte og det klages over dem som er for lange i Europa forøvrig. Hvis jeg hadde begitt meg ut på å skulle gå min første 10 km ville jeg vært  fryktelig skuffet om jeg kom tilbake og faktisk bare hadde gått 8 km - eller som i helgen 100 km som viste seg å være 87 km... Ut over distansen var turen fantastisk.

Det er turmarsjkfolket er opptatt av distanse, ellers hadde man vel ikke holdt på med klipping av kort og dokumentering av antall turer samt hvor mange km man har gått? Vi får jo merker og diplom også etter hvert som man når nye distanser. I distansekortet mitt har de godskrevet 100 km for 87-kilometeren.

Dog de skylder på at hovedsaken er at man skal få folk ut. Så dette er noe som er innarbeidet og nesten forventet og det er trist. Skulle tro de har litt stolthet i det de gjør. De turmarsjene som arrangerers bør være korrekt eller tilnærmet korregt målt, det gir det hele mer preg av kvalitet. Tenker at  dette er trist for rekruttering og for ryktet til turmarsjene som useriøse...

I Norge er 10% avvik nærmest praksis. Jeg gikk Lørenskogmarsjen i 2012 og for meg den gangen var 10 km løping en bragd. Nå skulle gå hele12 km - den var bare 7 km viste det seg. Ble veldig skuffet da gitt. nå har de juster den til 10 km og ruten er 8.5 km.