(Tekst og foto: Stein Arne Negård)
Årsm¢te.jpg

I forhold til året i forveien ble det en liten nedgang i antall starter. Det har blitt arrangert 20 løp hvor to var stafetter. Flest deltakere var det på det andre vårløpet med 210 startende, færrest løpere var det på det første løpet etter ferien med 106 løpere. Antall starter i år: 3460 (3535 i fjor) - antall løpere 392 (409 i fjor) 

For mer utførlig statistikk, se «Årsresultater» 2019 under fanen «Dokumenter» på hjemmesiden.   
  
Mjøs-O var tilstede for å informerte om sin aktivitet og takket for pengestøtten bedrifts-o-løperne gir til dem. 

Referat fra årsmøte, løps statistikk og adelskalender mm på hjemmesiden  

Ove_Antvord_Haugereid.jpgOve Antvord Haugereid fortalte om Mjøs-O og takket for støtten.