WAVA/WMA kalkulator:
Aldersgraderte tider og prosentnivåer ut fra veterantabellene

Tid (tt:mm:ss): : : Alder: Mann: Kvinne:

2015 tabellene: Aldersgradert tid (tt:mm:ss): : :

WAVA15 nivå (%):

1994 tabellene: Aldersgradert tid (tt:mm:ss): : :

WAVA94 nivå (%):

Gjennomsnitt fra tabellene (%):

Kalkulatoren beregner aldersgraderte tider og prosentnivåer etter 1994 og 2015 utgavene av Age-Graded Tables, utgitt av den internasjonale veteranorganisasjonen WAVA/WMA.

Begrensninger: Alder 10-80 år. Distanser 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Laget (uten ansvar for feil eller mangler) for bruk av interesserte.

Rune Fossheim, september 2018