Totalt har 1317 personer besvart undersøkelsen. Spørsmålene omhandlet ulike sider ved fysisk aktivitet, treningsvaner og psykisk helse. Undersøkelsen inneholder også spørsmål som omhandler resiliens, som kan beskrives som psykologisk motstandskraft og evnen til å beholde god psykisk helse under stress og livsbelastninger. I tillegg besvarte de spørsmål om søvn og symptomer på angst og depresjon. 

– Jeg er veldig glad for at så mange Kondismedlemmer valgte å delta i undersøkelsen. Vi opplevde dessverre noen tekniske problemer til å begynne med. Det som var svært positivt å erfare var at mange tok kontakt og fortalte at de veldig gjerne ønsket å delta i undersøkelsen til tross for disse problemene, sier psykolog og  førsteamanuensis Audun Havnen som er prosjektleder og faglig ansvarlig for forsøkene i samarbeid med Linda Erntsen ved NTNU. 

Deltakerne ble bedt om å angi hvor mye de trente, og videre anslå i hvor stor grad koronasituasjonen påvirket treningsmengden. Koronasituasjonen ble regnet fra da myndighetene stengte ned den 12. mars.

– Rundt 14 prosent svarte at de trente mindre etter nedstengingen, mens 64 prosent var uendret og 22 prosent økte treningsmengden. Svarene fra disse gruppene ble sammenlignet med tanke på grad av angst- og depresjonssymptomer, og grad av resiliens. Vi så da at de som sa de trente mindre i koronafasen, hadde et høyere nivå av angst- og depresjon. Videre så vi at de som vurderte seg selv som mer resiliente, i mindre grad var plaget av angst og depresjon, forteller Audun, og legger til at siden dette bare er ett måletidspunkt, så kan de ikke fastslå at det ene fører til det andre.

– Vi kan bare fastslå at det ser ut til å være en sammenheng, men vi kommer til å gjennomføre to oppfølgingsstudier og håper da å kunne gi helt klare og entydige svar, sier han, og inviterer alle medlemmer til å bli med i neste runde med spørsmål som vil foregå om et halvt års tid, mens den siste undersøkelsen gjennomføres om et år.   

NTNU og Kondis har fått 475.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam til dette prosjektet. En stor del av midlene skal også brukes i arbeidet med å etablere flere Kondistreninger rundt i landet, og videre øke antallet personer som er med på disse treningene. 

– De foreløpige tallene fra undersøkelsen understreker hvor gode helseeffekter en aktiv livsstil har. Dette er viktig å framheve når vi nå i fortsettelsen skal øke antallet Kondistreninger og personer som trener gjennom Kondis, sier Audun.

Audun Havnen og Linda Ernstsen ved NTNU
Forskerne: Audun Havnen og Linda Ernstsen ved NTNU samarbeider om prosjektet fysisk aktivitet og psykisk helse. Foto: NTNU

 
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957