Vignett-kondiskommentaren.jpg

«Trening med arbeidskolleger bidrar til nye sosiale relasjoner»

 

Alle vet at det ikke er bra å sitte stille for lenge av gangen. Vi vet også at det er bra for helsa vår at vi er fysisk aktive, likevel er det svært få arbeidsgivere som organiserer trening for sine ansatte og på den måten investerer i helsa deres.

Før helga var jeg så heldig å få intervjue treningscoach Andreas Grøgaard. Andreas sitter i redaksjonskomiteen til bladet Kondis, og etter et redasjonsmøte i forrige uke begynte vi å prate litt om det Andreas arbeider med til vanlig når han ikke sitter i redaksjonsmøter med oss eller skriver saker for Kondis. Dette ble en så interessant prat at det endte opp med et intervju påfølgende dag.

Andreas kunne fortelle mange gode historier om kolleger som kommer sammen og trener før, etter eller i arbeidstida. Han hadde gjort avtaler med en del bedrifter om å organisere trening for de ansatte, og alle som ønsket det på arbeidsplassen kunne bli med.

Fikk med både erfarne og uerfarne

Det vi ofte hører i slike situasjoner er at det er de som trener mye som vil trene mer når arbeidsgiver ønsker å stimulere til økt aktivitet blant de ansatte. De som derimot aldri har trent og som lever et liv med lite aktivitet, sjelden vil stille opp på organisert trening på arbeidsplassen så lenge denne er frivillig.

Andreas har imidlertid andre erfaringer. Hos ham kommer både erfarne og uerfarne for å være med. Han organiserer ulike former for løpetrening, gjerne med intervaller slik at han kan følge opp alle deltakerne like godt. Andreas mener at når han legger det opp slik, vil de erfarne løperne som allerede trener mye, få en god kvalitetsøkt sammen med gode kolleger, mens de som aldri har løpt tidligere får en god mulighet til å komme i gang samtidig som de er en del av det samme miljøet.

I følge Andreas er fellestreningene med arbeidskollegaene gode på mange måter. De er ikke bare helsebringende, men bidrar også til økt samhold og mye sosial moro på jobben. De som ikke er vant til å trene, syntes også at det er enklere å møte opp på fellestreningene på jobben enn å skulle melde seg inn i et idrettslag eller treningsstudio. Der opplever de terskelen som stor, mens det er trygere å trene sammen med mennesker som en allerede kjenner fra før selv om det er fra en annen setting.

Flinke hver for oss

Vi som er ansatt i Kondis er flinke til å trene hver for oss. Vi bor spredt og møtes ikke på kontoret i Oslo hver dag. Innimellom får vi likevel noen turer sammen. Det kan være klatreturer, løpeturer eller en rulleskitur. Noen møtes også på Kondistreninga som arrangeres i Oslo hver tirsdag.

Vi har også stor grad av fleksibilitet og kan legge inn trening når det passer med arbeidssituasjonen. Slik er det ikke alle steder.

Mange er avhengige av å være til stede på jobb til faste tider, og det blir da umulig å skulle forsøke å organisere trening i arbeidstida. Da er det lettere å finne tid til dette før eller etter jobb.

Andreas mener at alle bedrifter bør organisere trening for de ansatte, og det er ikke vanskelig å være enig i det av flere grunner. Hvis en er nybegynner og ønsker å begynne å trene, er det lurt å gjøre dette etter instruksjon fra en erfaren slik at en ikke påfører seg selv unødvendige belastningsskader. Det blir da viktig å få forklart øvelsene som skal gjøres og å få hjelp til å planlegge treningen sin framover. Her kan den ansvarlige for en slik organisert trening bidra. Videre er trening med arbeidskollegaer sosialt, og det er ofte godt å møte hverandre i nye omgivelser og andre roller enn dem en har i arbeidssituasjonen. Da oppstår nye relasjoner og barriærer brytes ned. På fellestreninger med jobben er det med andre ord mer enn helsa en ivesterer i.

Ingenting hadde gledet oss i Kondis mer enn om flere arbeidsgivere hadde igangsatt et pilotprosjekt med fellestreninger på arbeidsplassen. Jeg kan tenke meg at de fleste ville erfart at dette er et så godt tiltak at de ville ha videreført det også etter at pilotperioden var over.

 

Marianne Røhme (53) er daglig leder i Kondis og ansvarlig redaktør for bladet  og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.