Utskrift
Brukermanual - arrangementsdatabase

Brukermanual - arrangementsdatabaseArtikkelen inneholder detaljert informasjon om arrangementsdatabasen og en del praktiske tips om bruken av løsningen.
Avsnittsoversikt :

- Tips om det ene og det andre
- Administrasjonsvinduet
- Informasjon om arrangementene
- Informasjon om arrangørene
-
Informasjon om distansene
- Informasjon om karusellene
- Informasjon om kontaktpersonene
- Informasjon om brukerene
- html

 
Tips om det ene og det andre
 
I dette avsnittet finnes en del praktiske tips om hva løsningen kan brukes til og hvordan det skal gjøres. I de øvrige avsnittene finnes detaljert informasjon om de respektive feltene i hver tabell; arrangement, karusell, arrangør, kontaktperson og bruker.


----------


INNLOGGING
Her er hva du gjør:
- Logger deg på http://db.kondis.no/logginn.php
- Oppgir brukernavn du har fått fra webmaster@kondis.no
- Oppgir passord du har fått fra webmaster@kondis.no

Dersom du logget inn som IT-kontakt, så vil du komme til en oversikt over de løp som du er ansvarlig for (IT-kontakt).

Dersom du logget inn som administrator eller superbruker, så vil du komme til administrasjonsvinduet.

OBS ! For at de løpene du er IT-kontakt for skal vises må du bruke FRA DATOEN aktivt.Løp som allerede er arrangert vil ikek komme frem fordi standard FRA DATO er lik dagens dato.

Trykk her for å gå direkte til avsnittet om administrasjonsvinduet eller her for å gå direkte til avsnittet som brukerene.


ENDRE/RETTE I ÅRETS ARRANGEMENT
Dersom du logget inn som IT-kontakt, så velger du arrangement fra listen. Dersom du logget inn som administrator eller superbruker, så velger du først 'Arrangement/Karusell' i administrasjonsvinduet. Deretter velger du arrangement fra listen.

Hvis ditt arragement ikke vises, så kan det være fordi det allerede er arrangert. Da må du forandre på datoen i feltet "FRA DATO" (som standard står den alltid på dagens dato) Så trykker du : "Klikk her for å søke" Da får du opp ditt arrangement.

For å redigere på på årets arrangement trykker du på navnet.
Du gjør dine redigeringer (for eks. setter opp antall ganger det har vært arrangert før) Prøv også å få med hvor mange som fullførte de forskjellige distansene.
Du har også felt som Kommentar og Beskrivlese nederst hvor du kan legge inn mer generell tekst om arrangementet. Når alt er gjort trykker du på "Oppdater" nederst. Du har også valget "Avbryt" som fører deg tilbake til terminlista, dit du også kommer etter å ha trykket "Oppdater".


LAGE NYTT ARRANGEMENT FOR NESTE ÅR
Dersom du logget inn som IT-kontakt, så velger du arrangement fra listen. Dersom du logget inn som administrator eller superbruker, så velger du først 'Arrangement/Karusell' i administrasjonsvinduet. Deretter velger du arrangement fra listen.

For å lage en side for arrangementet neste år (kan gjøres så snart man har datoene for neste år klare) trykker du på "Kopier" fra oversikten over de løp du er ansvarlig for. Da får du opp en nøyaktig kopi av årets arrangement. Du må legge inn ny dato for arrangementet.
Det er altså en fordel å gjøre årets arrangementer helt korrekte først, slik at du slipper å forandre på så mye i neste års arrangementer. Du kan godt legge ut neste års arrangement selvom ikke alt er klart (men datoen må være det). Under kommentarfeltet kan du skrive inn f.eks: Neste års startkontingent er ennå ikke klar, det kommer 12.desember)


ENDRE/RETTE/NY ARRANGØR
Dersom du logget inn som IT-kontakt, så velger du arrangement fra listen. Dersom du logget inn som administrator eller superbruker, så velger du først 'Arrangement/Karusell' i administrasjonsvinduet. Deretter velger du arrangement fra listen.

Når du har arrangementet opp på skjermen, trykker du på "Arrangør". Det bringer deg over til den siden der du finner informasjon om arrangørene. Søk deg frem til ønsket arrangør. Du kan koble sammen arrangøren og arrangementet ved å trykke på arrangørens navn. Du kan endre et arrangement ved å trykke på "Endre". Husk å trykke på "Oppdater" når du er ferdig med å endre informasjon om arrangøren. Nå kan du koble sammen arrangøren og arrangementet ved å trykke på arrangørens navn. Du kan opprette en ny arrangør ved å trykke på "Ny arrangør". Husk å trykke på "Oppdater" når du er ferdig med å legge inn informasjon om arrangøren. Nå kan du koble sammen arrangøren og arrangementet ved å trykke på arrangørens navn.


ENDRE/RETTE/NY KONTAKTPERSON (også IT-Kontakt)
Dersom du logget inn som IT-kontakt, så velger du arrangement fra listen. Dersom du logget inn som administrator eller superbruker, så velger du først 'Arrangement/Karusell' i administrasjonsvinduet. Deretter velger du arrangement fra listen.

Hvis du skal bytte ut en kontakt : Bruk "Slett" knappen deretter "Kontakt 1 eller 2" Gjør som for en arrangør: Søk frem den nye eller endre den opprinnelige eller Lag en ny. Når dette er gjort trykk på navnet som så legger seg inn i arrangementet.


Var denne forklaring forståelig?
Hvis ikke fortell oss hva vi kunne gjort bedre!


TJENE PENGER PÅ NETTSIDEN?
Både nettsiden og det å ligge på kondis.no terminliste er gratis. Men, en gratis tjeneste kan være like god som en betalbar tjeneste når det gjelder muligheten for å TJENE penger på siden !
Hvis du går inn på Knarvikmila vil du se at de har to bilder som du kan klikke på og for eksempel komme til Sparebankens sider. For bare noen par hundrelapper vil du som arrangør kunne legge inn 1-2 sponsorer med logo og peker til deres hjemmeside. Er du en dyktig arrangør klarer du sikkert å få til en ny sponsoravtale som har større verdi enn den prisen vi tar. For øyeblikket har vi bare plass for 2 sponsorer, men får vi til det økonomisk vil dette kunne utvides betraktelig.


PUBLISERING
Retten til å publisere nye arrangementer er forbeholdt superbrukere. Det er ikke slik at ny informasjon om årets arrangement eller oppdatert informasjon om neste års arrangement automatisk vil bli publisert på kondis.no. Når du lagrer informasjonen sendes det en e-post til superbrukere (vi i nettredaksjonen !). Arrangementet lagres i databasen med status "godkjent/registrert". Informasjonen er ikke synlig for leserne av kondis.no. Du kan se den ved å søke på løpet i terminlista når du er logget inn. Vi endrer statusen til "publisert" hvilket innebærer at informasjonen publiseres og er tilgjengelig for alle på kondis.no. Vi kan ikke garantere at informasjonen blir publisert samme dag, men vår ambisjon er at all ny infomasjon skal publiseres samme dag som den er endret.

 

TRENGER DU MER HJELP
Lurer du på noe ligger det en hjelpefil øverst i vinduet. Er ikke det nok kan du sende oss en epost (øverst i vinduet).


 
Administrasjonsvinduet
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av hva som finnes i administrasjonsvinduet; det vinduet som åpner seg når du logger inn som administrator eller superbruker.

----------

Hjelp fil
Diverse informasjon om løsningen; praktiske tips og detaljert beskrivelse av hvert felt i databasen.

Andre
E-post adresser til de som er autorisert til å godkjenne / publisere informasjon og som skal motta e-post fra leserne.
Laste opp logoer og legge inn pekere til annonsører.

Brukere
Ajourhold av brukere med adgang til å endre informasjon i databasen.

Kontaktperson
Ajourhold av kontaktpersoner for arrangementer.

Arrangør
Ajourhold av arrangører av arrangementer.

Arrangement / Karusell
Ajourhold av arrangementer og karuseller.
Logisk sammenkobling av kontaktperson og arrangør med arrangement og karusell.
Logisk sammenkobling av IT-kontakt med arrangement og karusell.
Logisk sammenkobling av arrangement(er) og karusell

Logg av

 
Arrangement
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til et arrangement.

Fra administrasjonsvinduet for et arrangement kan man logisk koble sammen et arrangement og en arrangør, en karusell, en eller to kontaktpersoner og en IT-kontakt. Fra det sammen vinduet kan man også ajorholde informasjon om inntil 7 distanser pr. arrangement.

----------

status
Arrangementets status – predefinerte verdier
- Registrert. Informasjon om et nytt arrangement er registrert eller informasjon om et eksisterende arrangement er endret. Melding om å få informasjonen publisert er sendt til administrator / systemansvarlig. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Godkjent. Informasjonen er godkjent. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Publisert. Informasjon er publisert og søkbar. Informasjonen er tilgjengelig for alle brukere av tjenesten på http://kondis.no/terminlista
- Historisk. Informasjonen er ikke lenger aktuell. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Oppfølging. Informasjonen må følges opp særskilt, f.eks. ifm. utgivelse av KONDIS terminlista. Informasjonen er tilgjengelig for alle brukere av tjenesten på http://kondis.no/terminlista
character varying(250)

beskrivelse
Arrangørens beskrivelse av arrangementet.
character varying(500)

kommentar
Arrangørens kommentarer til arrangementet.
character varying(500)

karusell
Dersom arrangementet inngår i en karusell, så haker man av og velger karusell fra nedtrekksmenyen. Dersom arrangementet ikke inngår i en karusell, så lar men feltet være blankt.
character varying(250)

kvalitetsarrangor
Dersom arrangementet er et såkalt Kvalitetsløp. så haker man av. Hvis ikke, så lar man feltet være blankt.
Det er kun brukere i kategoriene 'Administrator' og 'Superbruker' som har tilgang til denne funksjonen.
character varying(250)

idrettsgren
Idrettsgren - prefinerte verdier
- Løping
character varying(250)

start
Arrangørens beskrivelse av hvor arrangementet starter.
character varying(250)

mål
Arrangørens beskrivelse av hvor arrangementets innkomst er.
character varying(250)

parkering
Arrangørens beskrivelse av hvor man kan parkere.
character varying(250)

garderobe
Arrangørens beskrivelse av garderobefasilitene.
character varying(250)

arrangementetshjemmeside
Peker til arrangementets hjemmeside.
character varying(250)

kontonummer
Kontonumemr for innbetaling av startkontingent.
character varying(250)

arrangor_id
Arrangør kan velges blant de som allerede er lagt inn id atabasen eller man kan opprette en ny og velge denne.
integer

x_dato
Arrangementsdato
date

damer
Dersom arrangementet er et rent dameløp, så haker man av her. Dersom arrangementet ikke er et rent dameløp, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

oppdatert_av
Systemet holder rede på hvem som sist oppdaterte arrangementet og presenterer navnet på brukeren her.
character varying(50)

arrangert
Antall ganger arrangementet har blitt arrangert.
integer

etteranmeldingsgebyr
Etteranmeldingsgebyr i lokal valuta.
character varying(250)

underlag
Underlag som er mest dekkende for arrangementet – predefinerte verdier
- Asfalt
- Grus
- Terreng
- Bane
- Annet
character varying(20)

underlag_kommentar
Arrangørens utfyllende kommentarer om underlaget.
character varying(200)

premier
Arrangørens kommentarer om premieringen.
character varying(500)

klasseinndeling
Arrangørens kommentarer om klasseinndelingen.
character varying(500)

navn
Arrangements navn
character varying(100)

pamelding
Arrangørens kommentarer om påmelding. Det kan f.eks. være at påmelding finner sted ved start, at man anmodes om å ringe en av kontaktpersonene eller en peker til en side der man finner et påmeldingsskjema.
character varying(250)

samleside
Peker til en side på kondis.no der alt tidligere publisert materiale om arrangementet er å finne. Det vil i korthet si reportasjer, resultater, bilder og lokale reportasjer (f.eks. i andre medier).
character varying(250)

pamelding_gate
Navn og adresse til den man skal sende påmelding til.
character varying(250)

pamelding_postnr
Postnummer til den man skal sende påmelding til.
character varying(15)

pamelding_poststed
Poststed til den man skal sende påmelding til.
character varying(50)

opprettet
Systemet holder rede på når arrangementet ble opprettet og presenterer denne datoen her.
date

oppdatert
Systemet holder rede på når arrangementet sist ble oppdatert og presenterer denne datoen her.
date

land
Land hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- Norge
character varying(25)

fylke
Fylke hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- alle fylker i Norge
character varying(50)

kommune
Kommune hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- alle kommuner i Norge
character varying(50)

logo1
Peker til en logo som arrangøren ønsker å publisere. Logoen lastes opp på vår server. 
Max filstørrelse (512 kb)

logo2
Peker til en logo som arrangøren ønsker å publisere. Logoen lastes opp på vår server.
Max filstørrelse (512 kb)

logo1hjemmeside
Peker til en hjemmeside som arrangøren ønsker å reklamere for.
character varying(250)

logo2hjemmeside
Peker til en hjemmeside som arrangøren ønsker å reklamere for.
character varying(250)

 
Arrangør
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til en arrangør.

----------

navn
Arrangørena navn.
character varying(250)

adresse
Arrangørens adresse.
character varying(250)

postnr
Postnumemr til arrangøren.
character varying(250)

poststed
Poststed til arrangøren.
character varying(250)

land
Land arrangøren befinner seg i - predefinerte verdier
- Norge
character varying(25)

fylke
Fylke arrangøren befinner seg i - predinerte verdier
- alle fylker i Norge
character varying(50)

kommune
Kommune arrangøren befinner seg i - predinerte verdier
- alle kommuner i Norge
character varying(50)

opprettet
Systemet holder rede på når arrangøren ble opprettet og presenterer datoen / tiden her.
timestamp without time zone

oppdatert
Systemet holder rede på hvem som sist oppdaterte arrangøren og presenterer datoen / tiden her.
timestamp without time zone

oppdatert_av
Systemet holder rede på når kontaktpersonen ble opprettet og presenterer datoen / tiden her.
character varying(50)

hjemmeside
Peker til arrangørens hjemmeside


character varying(100)
 
 
Distanse
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til en distanse.

---------

d1
Distanse 1 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

d2
Distanse 2 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

d3
Distanse 3 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)


d4
Distanse 4 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

d5
Distanse 5 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

d6
Distanse 6 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

d7
Distanse 7 angitt i kilometer med tre desimaler
Dersom distansen er ukjent legges det inn 99,999.
numeric(6,3)

starttidspunkt1
Starttidspunkt for distanse 1
time without time zone

starttidspunkt2
Starttidspunkt for distanse 2
time without time zone

starttidspunkt3
Starttidspunkt for distanse 3
time without time zone

starttidspunkt4
Starttidspunkt for distanse 4
time without time zone

starttidspunkt5
Starttidspunkt for distanse 5
time without time zone

starttidspunkt6
Starttidspunkt for distanse 6
time without time zone

starttidspunkt7
Starttidspunkt for distanse 7
time without time zone

startkontingent1
Startkontigent for distanse 1 i lokal valuta
integer

startkontingent2
Startkontigent for distanse 2 i lokal valuta
integer

startkontingent3
Startkontigent for distanse 3 i lokal valuta
integer

startkontingent4
Startkontigent for distanse 4 i lokal valuta
integer

startkontingent5
Startkontigent for distanse 5 i lokal valuta
integer

startkontingent6
Startkontigent for distanse 6 i lokal valuta
integer

startkontingent7
Startkontigent for distanse 7 i lokal valuta
integer

deltakere1
Antall deltager på distanse 1 i fjor
integer

deltakere2
Antall deltager på distanse 2 i fjor
integer

deltakere3
Antall deltager på distanse 3 i fjor
integer

deltakere4
Antall deltager på distanse 4 i fjor
integer

deltakere5
Antall deltager på distanse 5 i fjor
integer

deltakere6
Antall deltager på distanse 6 i fjor
integer

deltakere7
Antall deltager på distanse 7 i fjor
integer

barn1
Dersom distanse 1 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn2
Dersom distanse 2 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn3
Dersom distanse 3 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn4
Dersom distanse 4 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn5
Dersom distanse 5 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn6
Dersom distanse 6 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

barn7
Dersom distanse 7 er for barn (opp til og med 11 år), så huker man av her. Dersom distansen ikke er for barn, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett1
Dersom distanse 1 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett2
Dersom distanse 2 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett3
Dersom distanse 3 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett4
Dersom distanse 4 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett5
Dersom distanse 5 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett6
Dersom distanse 6 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

stafett7
Dersom distanse 7 er en stafett, så huker man av her. Dersom distansen ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
character varying(2)

etapper1
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper2
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper3
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper4
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper5
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper6
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

etapper7
Dersom det er en stafett, så angir man her antall etapper. Dersom det ikke er en stafett, så lar man feltet være blankt.
smallint

kontrollmaalt1
Dersom distanse 1 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt2
Dersom distanse 2 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt3
Dersom distanse 3 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt4
Dersom distanse 4 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt5
Dersom distanse 5 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt6
Dersom distanse 6 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

kontrollmaalt7
Dersom distanse 7 er kontrollmålt av Kondis, så huker man av her. Dersom distansen ikke er kontrollmålt av Kondis, så lar man feltet vær blankt.
character varying(2)

 
Karusell
 

I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til en karusell.

Fra administrasjonsvinduet for karusell kan man logsik koble sammen en karusell med en arrangør, en eller to kontakpersoner og en IT-kontakt.

----------

navn
Arrangements navn
character varying(100)

opprettet
Systemet holder rede på når arrangementet ble opprettet og presenterer denne datoen her.
date

oppdatert
Systemet holder rede på når arrangementet sist ble oppdatert og presenterer denne datoen her.
date

oppdatert_av
Systemet holder rede på hvem som sist oppdaterte arrangementet og presenterer navnet på brukeren her.
character varying(50)

status
Arrangementets status – predefinerte verdier
- Registrert. Informasjon om et nytt arrangement er registrert eller informasjon om et eksisterende arrangement er endret. Melding om å få informasjonen publisert er sendt til administrator / systemansvarlig. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Godkjent. Informasjonen er godkjent. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Publisert. Informasjon er publisert og søkbar. Informasjonen er tilgjengelig for alle brukere av tjenesten på http://kondis.no/terminlista
- Historisk. Informasjonen er ikke lenger aktuell. Informasjonen er tilgjengelig for brukere med administrator og systemansvarlig rettigheter.
- Oppfølging. Informasjonen må følges opp særskilt, f.eks. ifm. utgivelse av KONDIS terminlista. Informasjonen er tilgjengelig for alle brukere av tjenesten på http://kondis.no/terminlista
character varying(250)

arrangert
Antall ganger arrangementet har blitt arrangert.
integer

karusell_hside
Peker til karusellens hjemmeside.
character varying(250)

samleside
Peker til en side på kondis.no der alt tidligere publisert materiale om arrangementet er å finne. Det vil i korthet si reportasjer, resultater, bilder og lokale reportasjer (f.eks. i andre medier).
character varying(250)

beskrivelse
Arrangørens beskrivelse av arrangementet.
character varying(250)

kommentar
Arrangørens kommentarer til arrangementet.
character varying(250)

premier
Arrangørens kommentarer om premieringen.
character varying(250)

klasseinndeling
Arrangørens kommentarer om klasseinndelingen.
character varying(250)

land
Land hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- Norge
character varying(25)

fylke
Fylke hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- alle fylker i Norge
character varying(50)

kommune
Kommune hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- alle kommuner i Norge
character varying(50)

arrangor_id
Arrangør kan velges blant de som allerede er lagt inn id atabasen eller man kan opprette en ny og velge denne.
integer

logo1
Peker til en logo som arrangøren ønsker å publisere. Logoen lastes opp på vår server.
Max filstørrelse (512 kb)

logo2
Peker til en logo som arrangøren ønsker å publisere. Logoen lastes opp på vår server.
Max filstørrelse (512 kb)

logo1hjemmeside
Peker til en hjemmeside som arrangøren ønsker å reklamere for.
character varying(250)

logo2hjemmeside
Peker til en hjemmeside som arrangøren ønsker å reklamere for.
character varying(250)

land
Land hvor arrangementet finner sted - predefinerte verdier
- Norge
character varying(25)

kontonummer
Kontonumemr for innbetaling av startkontingent
character varying(250)

pamelding
Arrangørens kommentarer om påmelding. Det kan f.eks. være at påmelding finner sted ved start, at man anmodes om å ringe en av kontaktpersonene eller en peker til en side der man finner et påmeldingsskjema.
character varying(250)

pamelding_gate
Navn og adresse til den man skal sende påmelding til.
character varying(250)

pamelding_postnr
Postnummer til den man skal sende påmelding til.
character varying(15)

pamelding_poststed
Poststed til den man skal sende påmelding til.
character varying(50)

 
Kontaktperson
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til en kontaktperson.

----------

opprettet
Systemet holder rede på når kontaktpersonen ble opprettet og presenterer datoen / tiden her.
timestamp without time zone

oppdatert
Systemet holder rede på hvem som sist oppdaterte kontaktpersonen og presenterer datoen / tiden her.
timestamp without time zone

oppdatert_av
Systemet holder rede på hvem som sist oppdaterte kontaktpersonen og presenterer navnet på brukeren her.
character varying(50)

navn1
Navn på kontaktpersonen
character varying(50)

telefon1
Telefonnumemr til kontaktpersonen
character varying(15)

mobil1
Mobiltelefonnummer til kontaktpersonen
character varying(15)

epost1
E-post adresse til kontaktpersonen
character varying(50)

 
Bruker
 
I dette avsnittet finnes en beskrivelse av den informasjonen som kan knyttes til en bruker.

Fra administrasjonsvinduet for en bruker kan man logisk koble sammen en bruker og en kontaktperson.

----------

Brukernavn
Navnet på brukeren
character varying(50)

Passord
Brukerenes passord
character varying(25)

Gruppe
Brukerkategori, se nedenfor for mere informasjon om de ulike brukerkategoriene
character varying

Aktiv
Aktiv eller ikke aktiv bruker
character varying(1)

----------

Brukerkategori - leser
- Kreves det passord ? Nei
- Informasjon om bruker i databasen ? Nei
- Rettigheter ? Alle arrangementer og karuseller. Søke, presentere, skrive ut

Brukerkategori - arrangør
- Kreves det passord ? Nei
- Informasjon om bruker i databasen ? Ja
- Rettigheter ? Alle arrangementer og karuseller. Søke, presentere, skrive ut

Brukerkategori - IT-kontakt
- Kreves det passord ? Ja
- Informasjon om bruker i databasen ? Ja
- Rettigheter ? Egne arranggementer. Som over + endre og lage nye arrangementer*

Brukerkategori - administrator
- Kreves det passord ? Ja
- Informasjon om bruker i databasen ? Ja
- Rettigheter ? Alle arrangementer og karuseller. Som over + endre og lage nye karuseller

Brukerkategori - superbruker
- Kreves det passord ? Ja
- Informasjon om bruker i databasen ? Ja
- Rettigheter ? Absolutt alt i databasen. Absolutt alt

*= - Kvalitetsløp, Kontrollmålte løyper, Inngår i Karusell

 
HTML
 
Her følger noen HTML tagger :
- uthevet skrift
- linjeskift
 

Copyright©DNL-Kondis.no