Utlysning av NM 24-timers i 2012 og NM 100 km og NM 24-timers i 2012

Årets friidrettsting vedtok at det skal arrangeres årlige NM på 100 km og 24 timers fra og med 2012. NM på 6 timers blir tatt av programmet fra samme år.
Det betyr at årets 6 timers på Romerike i august blir det siste offisielle NM i 6-timersløp.
 
NF’s Ultraløpsutvalg søker arrangører til NM 24 timers i 2012, og til NM 100 km og 24 timers i 2013. NM 100 km i 2012 er som kjent tildelt Malm IL.
 
Arrangører som er interessert i å ta på seg et NM på 100 km og/eller 24 timers må sende søknad til NF’s Ultraløpsutvalg, som så innstiller overfor Sentralstyret i NF.
 
Søknader om NM i 2013 må være kommet til Ultraløpsutvalget senest innen 15. desember i år. Arrangører som tidligere har sendt søknad om arangere NM 100 km, må sende ny søknad eller bekrefte om de opprettholder søknaden de sendte for 2012 også for 2013.

NM 24-timers ble først vedtatt på Friidrettstinget i 2011, dvs. etter at fristen for søknad om mesterskap i 2012 var gått ut. Derfor må mesterskapet i NM 24-timers tildeles utenom vanlige søknadsrutiner. Interesserte arrangører må derfor innen 1. september melde sin interesse til Ultrautvalget v/Per Lind. 
 
Søknaden sende til NF’s Ultraløpsutvalg
v/Per Lind - per.lind@tele2.no
med kopi til Olav Engen - oengen@broadpark.no
 
For Norsk Friidretts Ultraløpsutvalg
 
Per Lind
Leder