Schjongs5ern et av nesten 800 lisensfrie løp. På bildet ser vi en god del av løperne som deltok med egen T-skjorte med slagordene : #NeiTilLisens  Nei til skatt på mosjonering. Hele 19 løpere hadde meldt seg på med #neitillisens etter klubbnavnet og flere støttet initiativet. Se reportasje fra Schjongs5ern

Friidrettsforbundet vedtok i 2013 å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber med virkning fra 2014. Dette har møtt kraftig motstand blant mange løpere og førte til en rekke oppslag i media.

Skjorta_300.jpg

 

 

 

 


NeiTilLisens_ingress.jpgLisensfrie løp 
Mange løpere er i mot lisensen og ønsker ikke å delta i løp med lisens. Hvilke løp kan de da løpe?
Vi har gått igjennom vår terminliste for løp i Norge som inneholder 1640 løp for året 2014.

Det viser seg at det er hele 780 løp uten lisens.  Her utgjør løp arrangert av bedriftsidretten en stor andel, men også løp arrangert av idrettsklubber utenfor NFIF, private og kommersielle aktører. Dette gir at 860 løp har lisens utifra at de har oppgitt dette til oss eller at arrangøren står på lista over friidrettsklubber.
 
Prosentvis betyr dette at 52,4 prosent har lisens mens 47,6 prosent løp er lisensfrie.

Sokefilter_lisens.png
På vår terminliste har vi opprettet et valg som heter NFIF-lisens og en kan velge ja eller nei. Velger en nei, får en opp disse løpene for 2014.

Det er fortsatt noen flere arrangement vi antar er lisensfrie der vi ikke har fått noen svar på våre henvedelser, og som dermed ikke står i lista over lisensfrie løp. Prosentandelen kan altså vise seg å være større.

Norges Friidrettsforbund skulle lage "Norges beste terminliste"
Noe av det NFIF skulle bruke lisenspengene til var å lage en egen terminliste for mosjonistene: "Norges beste terminliste" skulle det bli.
 
Ettersom en ikke kan gå bakover i tid på terminlisten til NFIF,  har vi sett på hvor mange løp som ligger inne på listen deres  f.o.m. 15. mai og ut året. Vi finner 261 arrangementer. Tre er turmarsjer. Altså 258 løp.
På kondis.nos egen terminliste finner vi 638 løp for samme tidsperiode arrangert av friidrettsklubber.

Men hvorfor skal en mosjonist bare kunne velge mellom løp arrangert av en friidrettsklubb??
Går mosjonisten  til kondis.nos terminliste finner han/hun 1231 løp å velge mellom  ut året. Denne terminlista tilbys GRATIS for alle mosjonistene.  

 

 Les mer om hva som har skjedd i  Lisenssaken

 

Skaala_informasjon_om_lisens.png

På terminlistesiden for det enkelte løp kan en også se om løpet er lisensfritt.
 

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars 2013 å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. 
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i. 
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens. 
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner (forslaget var 150 kroner). Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner. 
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta. 
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er 100 kroner eller mindre, 30 kroner for startkontingenter fra 101 til 250 kroner, 40 kroner for kontingenter fra 251 til 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner. 
  • Ordningen med lisens tredde i kraft fra 2014. 
  • 22.april 2014 ble mulig for løp med startkontingent 50 kroner eller mindre å avstå fra lisensen.
  • HER finner du Friidrettsforbundets artikkel om Lisens.

Lisenssaken på kondis.no