Kondismedlem Sponset innhold
Skogens konge holder et godt øye til serveringsbordet. (Foto: Stein Arne Negård)

Skogens konge holder et godt øye til serveringsbordet. (Foto: Stein Arne Negård)

Bedriftsorientering holder koken

Tirsdag kveld var det årsmøte og premieutdeling for årets Bedrifts o-løp på Hedmarken. En liten nedgang i antall startende, men fortsatt er tirsdagskveldene populære kvelder på Hedmarken til postjakt. Det er blitt arrangert 20 løp denne sesongen og snittet var i år på 192,8 løpere pr. løp mot 212,1 løpere i fjor som var et toppår!

Det ble en liten nedgang i antall starter i år i forhold til 2016. Været som var på vår side i fjor, har ikke spilt på lag denne sesongen og må nok ta noe av skylda for færre starter i år. Flere av deltakerne på Bedrifts o-løpene er litt eldre en «eldre juniorløpere» og da er det flere som er avhengig av litt «ekstrautstyr» som briller, lupe og noen har byttet ut noen kroppsdeler som hofte, kne osv. Men å være med på postjakt i skog og mark er ukens høydepunkt.  

I år var det premier fra Fremstad gård, gele fra Stensengdalen som hadde holdbarhetsdato og de falt i smak. I alt var det 70 personer på årsmøtet og premieutdelingen som ble avholdt i lokalene til Furnes Almenning på Kvilheim. 

Med den gode økonomien vi har, ønsker o-utvalget også i år å støtte Mjøs-O. På årsmøte ble det gitt en støtte på 20 000 kr. til Mjøs-O til bruk i rekrutteringsarbeid for yngre løpere.

Byggmakker Skattum har hatt to år i orienteringsutvalg i Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets, og de neste to årene er det Norsk Tipping som tar over.

Dokumenter og referat fra årsmøte legges ut på hjemmesiden

(Tekst og foto: Stin Arne Negård)
5_av_de_12_som_hadde_20_løp.jpg
5 av de 12 med 20 løp (fra venstre):  Morten Øie, Jan Olav Sæther, Hans Narbuvold, Arve NilsBørresen og Geir-Håkon Øverby.

Årmøte_bedriftO.jpg
ÅrsmøteBedriftOløp.jpg
 Bra oppmøte på kveldens årsmøte og premieutdeling
 

LØPERE MED ALLE 20 BEDRIFT-O-LØP 2017:
SÆTVEDT, MICHAEL                      
ØIE, MORTEN                                  
SÆTHER, JAN OLAV                       
ØVERBY, GEIR-HÅKON                 
BØRRESEN, ARVE NILS                  
STENSBY, EVA                                 
STENSBY BEKKELUND, ANITA    
STENSBY, EINAR                              
JOHANSEN, JOHNNY                     
MARKEN, SVEN                               
NARBUVOLD, HANS                      
JØRGENSEN, JO GISLE
 
BEDRIFT-O-STATISTIKK:                 
           2017  2016 2015
STARTER    3847  4223 3913
LØPERE      456   437  431
PREMIERTE   265   287  263
AKTIVE        4     8   13
IKKE PREMIE 191

SNITT ANT. LØPERE 2013–2017:
2013: 198
2014: 206
2015: 197
2016: 212
2017: 193
 
STARTER PR. LØP SESONGEN 2017:
LØP  1: FURUBERGET             166
LØP  2: ØSTRE IHLE             231
LØP  3: IMMERSLUNDMARKA        237
LØP  4: MOSKOGEN               179
LØP  5: IMMERSLUNDMARKA        244
LØP  6: ILSENG                 218
LØP  7: BUDOR                  139
LØP  8: GÅSBU                  193
LØP  9: BRUMUNDKAMPEN          182
LØP 10: MOSJØMARKA VEST        224
LØP 11: VOLLKOIA               186
----------------------------------
LØP 12: KVILHEIM               145
LØP 13: DOMKIRKEODDEN          198
LØP 14: MOSJØMARKA ØST         203
LØP 15: VELDRE SAG             210
LØP 16: MOSKOGEN               190        
LØP 17: SVARTHOLTET SYD        162
LØP 18: GÅSBU                  168
LØP 19: VANGSVEIEN             181
LØP 20: ANKERSKOGEN            200