Vignett-kondiskommentaren.jpg

«De fleste magasiner og aviser er gitt ut av små eller store mediebedrifter som har mest mulig profitt som hovedmål, og eiere som ønsker avkastning for den aksjekapitalen de har bundet i bedriften.»

 

Ofte når jeg mottar tilbud på tjenester fra potensielle samarbeidspartnere, er tilbudet stilet til Kondis AS. Da må jeg gjøre dem oppmerksom på at Kondis er en ideell organisasjon og ikke et aksjeselskap.

Hva er så forskjellen? Jo, i Kondis har hvert medlem en eierandel i organisasjonen. Det har ikke abonnentene av et vanlig magasin eller en avis. Videre har Kondis en ideell målsetning og ikke et økonomisk mål om å gi et stort økonomisk utbytte til noen få aksjeeiere.

De fleste magasiner og aviser er gitt ut av små eller store mediebedrifter som har mest mulig profitt som hovedmål, og eiere som ønsker avkastning for den aksjekapitalen de har bundet i bedriften. Dersom det skal lønne seg å være eier i et aksjeselskap, bør utbyttet som utbetales årlig være større enn det de ville fått om de satte pengene i banken. Dette fordi det innebærer en viss risiko å investere i aksjemarkedet, mens banksparing er en sikker sparemetode der du er garantert å ikke miste pengene dine. Ved banksparing kan en derfor tåle en lavere rente av pengene en setter inn. Eierne av vanlige magasiner og aviser stiller derfor krav om at abonnentens avis eller magasin skal gå med størst mulig overskudd slik at det skal lønne seg å være eier av bedriften.

I Kondis har vi som mål å gi våre medlemmer kunnskap om trening og videre gi motivasjon til å trene mot de målene de setter seg. Kondis er for alle uansett alder og om de er eliteutøvere eller «baktroppløpere». Vår visjon er å spre treningsglede, og vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å være medlem hos oss. Dette fordi vi har stor tro på at et medlemskap i Kondis vil være berikende for treningen og den fysiske helsen til vedkommende.

Istedenfor å ha så høy kontingent som det er mulig å ta ut av markedet for å gi mest mulig tilbake til noen få eiere, er Kondis opptatt av å holde kontingenten så lav som mulig for at flest mulig skal kunne ta seg råd til å være medlem.

Vi har ikke høyest mulig profitt som mål, men ønsker å levere et tilnærmet nullregnskap. Vi skal ha et nøkternt forbruk slik at vi får mest mulig ut av den kontingenten som våre medlemmer betaler til oss.

Vi har også rimeligere kontingent for de som er unge og for pensjonister. Dette fordi dette er grupper som har lavere betalingsevne enn mange andre i befolkningen. Kondis er for alle, og vi vil også gjerne ha disse med i fellesskapet vårt.

Det er det dette handler om; Vi er et felleskap for folk som er interessert i å drive med kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykling eller triatlon. Dette er et felleskap der en møter andre med like interesser og hvor en kan være med uten at det hefter dugnadsplikt. Sammen etablerer vi treningsgrupper, deltar på løp og skirenn, og vi arrangerer løp. Hvordan vi bruker fellesskapet er opp til hver enkelt av oss, og om vi ikke er enige i det fellesskapet bedriver, kan vi møte på landsmøtet, som er Kondis’ øverste organ, og si vår hjertens mening. Her har alle medlemmer møterett. De som er delegater fra sitt fylke, treningsgruppe eller arrangørgruppe har også stemmerett. Sammen former vi organisasjonen i våre hjerter.

Det å møte på landsmøtet og si sin mening virker. Eksempelvis var det på forrige landsmøte noen medlemmer som ønsket at vi skulle etablere en egen medlemsapp for Kondis. Dette arbeidet er nå startet opp og vi regner med å ha den første versjonen av appen klar utpå høstparten.

Det er medlemmene som former Kondis. Din mening og dine synspunkter og ideer er derfor viktige for oss. Har du forslag til tema vi bør ta opp, interessante personer vi bør intervjue, eller tiltak vi bør iverksette, må du ikke nøle med å ta kontakt og formidle dette videre til oss.

Er du medlem i Kondis er du som sagt også eier av Kondis. Det er ingenting vi ønsker oss mer enn aktive og engasjerte eiere. Sammen skal vi forme Kondis for framtida.

 

Marianne Røhme (54) er daglig leder i Kondis og ansvarlig redaktør for bladet  og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.