1 / 34 
 
Hans Frogner (185) og Olaf Pedersen (158) og spesielt startnr. 150 i meget avslappet modus før start 
Hans Frogner (185) og Olaf Pedersen (158) og spesielt startnr. 150 i meget avslappet modus før start