1 / 23 
 
 
Knut Klovn og Femundtrollet trakk et ekstra stort antall barn til Femundsenden i år.