Av pressemelding

Med ei løype på om lag 12,5 kilometer har løpet vist seg å vere noko for ein kvar smak, ikkje for kort
og ikkje for langt.
Løpet har altså blitt arrangert kvar haust sidan 1980.
Grimstadvatnet rundt, som også Hareid IL arrangerer, starta året etter, i 1981.
Men i motsetning til Grimstadvatnet rundt, som går fire gonger kvar vinter, går Snipsøyrvatnet rundt
berre éin gong i året.

Eit breiddearrangement
Fleire som deltek under Snipsøyrvatnet rundt har det som ein fast tradisjon og deltek ikkje i andre
idrettskonkurransar elles i året.
Men målet til Hareid IL er at både folk frå Søre Sunnmøre og andre stader i landet og verda skal delta
– same om dei er i kjempeform eller om dei berre mosjonerer ein sjeldan gong. Her er alle like
velkomne!

– Dette er eit breiddarrangement for folk i alle aldrar uavhengig av form og treningsgrunnlag, seier
leiar i friidrettsgruppa i Hareid IL, Odd Erling N. Eriksen.


Gjæve topp 20-lister
Her gjeld det altså å konkurrere med seg sjølv. Kanskje gjer du det betre enn i fjor? Kanskje er
forfallet minka sidan i fjor? Eller kanskje fullfører du løpet for første gong? Kanskje klarer du å jogge
alle partia sett vekk frå Ulsetbakken?
Ein kan likevel ikkje kome vekk frå at nokre deltek for å få gode tider. Og dei er jo det tradisjonelt
mange av, både av lokale folk og deltakarar frå andre kantar av landet.
Nedst i denne pressemeldinga legg vi topp 20-tidene både for menn og damer. Nokre har sikkert
ambisjonar om å springe seg inn på dei listene.

Utan koronaereglar?
Fjorårets løp vart noko prega av koronasituasjonen. I år satsar ein på at alt er ved det normale med omsyn til garderobar, premieutdeling og kafeteria, opplyser Odd Erling N. Eriksen. Men for å vere på den sikre sida vil arrangørane likevel kome med oppdatert info om dette når det lid på. Følg med vidare på Facebook!
Påmelding skjer på Hareid klubbhus frå kl. 12.30. Løpet startar og sluttar på Bigset, om lag tre
kilometer frå klubbhuset.
Startavgift for juniorarar er 100 kr (pluss evt. 20 kr i eingongslisens om du ikkje har heilårslisens for løp utanfor bane.) (Junior er for dei fødde i 2002 og yngre.)
For seniorarar er prisen 150 kroner (+ evt. 30.).

Vel møtt til ein kjekk ettermiddag rundt Snipsøyrvatnet 17. oktober!

Snipsorvatnet_2017_foto_arrangor.jpg
Snipsøyrvatnet rundt 2017. Foto: Arrangør.