Kondis har etablert tre regioner som er mottakere av grasrotmidler fra Norsk Tipping. Det er knyttet en bankkonto til hver av de tre regionene slik at grasrotmidlene går direkte til den regionen hvor de hører hjemme. 

Når du velger deg en mottaker av din grasrotandel gå fem prosent av det du tipper for grasrotmottaker uten  at det koster deg noe som helst. Dette er penger Norsk Tipping avstår fra og sender videre til oss som er grasrotmottakere. 

I fjor mottok Kondis 19.526 kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping. Det var ikke mye, men alle monner drar. For oss vil det bety at vi kan dekke flere av reisene til våre frivillige som lager saker på kondis.no. Pengene kan også gjøre oss i stand til å kjøpe et fotoaparat til en medarbeider som trenger det. Alt for at du skal få flere saker fra ditt område på kondis.no. 

Tre regioner

Vi har etablert tre Kondis-regioner:

Kondis Region Nord: Er regionen for deg som bor i Møre og Romsdal, Sør- eller Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. (Org.nr. 911 995 654)

Kondis Region SørVest: Er regionen for deg som bor i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.(Org.nr. 912 014 207)

Kondis Region Øst: Er regionen for deg som bor i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland.(Org. nr. 912 003 477)

Slik gjør du det

Når du skal opprette en region som din grasrotmottaker, gir du beskjed til tippekommisjonæren som oppretter dette for deg. Dersom du allerede har opprettet en grasrotmottaker, kan du når som helst endre denne til en annen om du ønsker det. Noen ganger kan det være nødvendig å oppgi organisasjonsnummeret til den du ønsker å gi din grasrotandel til. Vi har derfor oppgitt disse ovenfor. 

Her kan du lese mer om grasrotandelen og det å bli grasrotgiver på Norsk Tipping sine nettsider.