Selvforsvar
La oss ta et lite steg tilbake og se på hvorfor vi egentlig får betennelser. Enkelt forklart kan en betennelse betegnes som kroppens egen reaksjon på en skade der immunsystemet aktiveres. Med andre ord, kroppen forsvarer seg selv ved å angripe skaden. I denne prosessen står også kroppens eget vev i fare for å bli skadet. Utfordringen er derfor å skape en reaksjon som er sterk nok til å håndtere skaden, samtidig som ødeleggelsene på eget vev begrenses.

Demper betennelsesreaksjoner
Det er her omega-3 fettsyrene kommer inn som en viktig påvirker. Betennelsesreaksjonen består nemlig av flere stoffer som kroppen produserer selv. For å lage disse stoffene trenger vi imidlertid byggesteiner nettopp i form av omega-3 eller omega-6 fettsyrer. Det interessante er at stoffene som dannes fra omega-3 fettsyrene har vist seg å dempe betennelsesreaksjonen i motsetning til stoffene som dannes fra omega-6 fettsyrene.
Les mer om Calanus® Oil – Norges mest potente omega-3

Den betennelsesdempende effekten av omega-3 forskes mye på, og er mye av grunnen til at disse fettsyrene fortsatt utgjør et interessant forskningsfelt i helsesammenheng. Så hvordan henger omega-3 og betennelsesdempende effekt egentlig sammen? For å forklare dette må vi helt ned på cellenivå.

Selvrensende prosess
I kroppens vev og organer lever det immunceller kalt makrofager. Disse cellene innhenter informasjon fra andre sensorer i kroppen, for så å skille ut hormonlignende stoffer som til sammen kan aktivere en betennelsesreaksjon. En av prosessene som finner sted inne i makrofagen er autofagi. Hensikten med denne prosessen er å fjerne ødelagte eller overflødige proteiner og andre komponenter inne i cellen. Du kan rett og slett betrakte det som en selvrensende funksjon. Og det er nettopp her at omega-3 fettsyrene bidrar til en positiv påvirkning. Disse fettsyrene aktiverer autofagien og påvirker en type proteiner som omformer signalene fra kroppens sensorer. Resultatet er derfor at omega-3 fettsyrene igangsetter den selvrensende prosessen autofagi, som igjen demper utskillelsen av betennelsesdrivende stoffer.
Kroppens ønske er å opprettholde et lavest mulig betennelsesnivå over tid, samtidig som den er klar for å slå tilbake på trusler og skader som vi står overfor. Med sin dempende effekt på betennelsesreaksjoner er det kanskje ikke så rart at omega-3 lenge har blitt fremhevet som svært viktig for helsa vår. Calanus® Oil er en norsk omega-3 fra raudåte som har vist seg å være mer effektiv enn fiskeolje.