I forbindelse med påmeldingsløsningen til Kondisløpets Global Running Day var det mulig å donere penger til stiftelsen ALS Norge istedenfor å betale startavgift til Kondis. Her var det 88 personer som valgte å donere. Totalt kom det inn 14.400 kroner gjennom påmeldingsløsningen. 

I tillegg var ALS Norge til stede med stand under Kondistreninga Elverum sitt fysiske arrangement på løpsdagen. Her ble det Vippset over 1900 kroner til ALS-saken fra deltakerne. 

I Kondistreninga Trondheim ønsket de å selge kaker til inntekt til ASL-Norge. De opprettet da likegodt en Spleis hvor deltakerne kunne betale et valgfritt beløp for kakene. Spleisen ble markedsført i Facebookgruppa slik at også de som ikke hadde anledning til å være med på arrangemetnet, kunne støtte ALS-saken. Totalt fikk de inn 12.700 kroner før Spleisen ble avsluttet. 

– Vi setter utrolig stor pris på donasjonene, sier daglig leder i stiftelsen ALS-Norge Mona H. Bahus. 

Det var også Mona som var til stede med stand da Kondistreninga Elverum arrangerte Kondisløpets Global Running Day fysisk den 5. juni. 

– Det var både hyggelig og spennende å få være med og vise oss fram. Vi møtte utrolig mange hyggelige mennesker i Elverum, sier hun. 

I følge Mona er det viktig å være til stede rundt omkring og informere om ALS.

– Dette er en sjelden sykdom, men helt forferdelig for de som blir rammet. Det er derfor viktig å sette fokus på saken, og samle inn penger til forskning på sykdommen. Vi får lite støtte utover donasjoner, sier hun.