Det er gratis for Kondismedlemmer å være med på Kondisløpets Global Running Day. Vi håper at folk isteden bruker alt de har av økonomiske midler til å støtte Stiftelsen ALS Norge. Vi har lagt opp til en egen doneringsknapp i forbindelse med påmeldingen. 

Vi i Kondis ble første gangen kjent med sykdommen ALS da Kondistrener Eva Holøyen ble syk og døde i mai i fjor.

ALS er en nervesykdom som fører til lammelser, muskelsvinn, og en snarlig død. Du kan lese mer om ALS her. Donasjonene går uavkortet til Stiftelsen ALS Norges arbeid. 

For å finne ut mer om de enkelte arrangementene kan du gå inn på Facebookgruppa til treningsgruppa. Du finner denne her:

Kondistreninga Trondheim

Kondistreninga Kongsberg

Kondistreninga Elverum

Kondistreningen Bergen

Kondistreninga Jessheim

Kondistreninga Radøy LK

(Listen oppdateres etter hvert som det kommer til flere treningsgrupper)