Vignett-kondiskommentaren.jpg
Hvilke regler gjelder egentlig for løp utenfor bane?

Fortsatt venter vi på retningslinjene for løp utenfor bane, relatert til at det fra 7. mai ble åpnet for arrangementer på offentlig sted, med inntil 50 personer under gitte forutsetninger.

Vi er alle i utgangspunktet positive, og for mange løpsarrangører er dette tolket slik at det nå er OK med løp utenfor bane med inntil 50 deltagere gitt at hygiene- og avstandsregler følges.

Men, er det egentlig slik?
Hvis man leser hva som står i forskriften 7. mai fra Helse- og omsorgsdepartementet, og i Folkehelseinstituttets smittevernveileder for idrett er det ikke fullt så opplagt. 

Nedenfor har vi plukket ut to relevante kapitler fra disse dokumentene, og gulmerket det som påvirker lovligheten av å arrangere løp utenfor bane, se spesielt det siste gule avsnittet.

For friidretten har NFIF allerede 7. mai (senest oppdatert 12. mai) publisert retningslinjer for banestevner
Blant annet tillates ikke løping i felt.

For løp utenfor bane står det fortsatt denne meldingen på NFIF sider
Retningslinjer for mosjonsløp og virtuelle er under utarbeidelse.

Norges orienteringsforbund publisertes 7. mai sine retningslinjer for perioden 7. mai - 15. juni: 
Veileder for lokale orienteringsløp

Men altså: Løpsarrangører venter fortsatt på mer spesifikke retningslinjer enn de man finner i forskriftene fra myndighetene og FHI.
Hvor lenge må vi vente?
 


Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Publisert 7. mai av Lovdata for Helse- og omsorgsdepartementet
Utdrag: Kapittel 4, paragraf 13: 

§ 13.Forbud mot arrangementer hvor personer fysisk møtes
Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.
  • Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.
Med arrangement menes:
a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 
Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.Smittevernveileder for idrett

Utgitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 11. mai
Utdrag fra side 4:
Arrangementer og samling i grupper

Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

• Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet omavstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
• Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
• Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller  oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
• Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing.

Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

For alle andre samlinger i grupper, for eksempel ordinære treninger, anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Idrettslag/foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

 

Olav Engen (69) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.


Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957