Avtale

Kondis etablerte våren 2014 en nettbasert bildedatabase for lagring av bilder. Hensikten var at bildene skulle være tilgjengelig for både ansatte og frivillige uansett hvor de var lokaliserte. Videre var det et ønske at bildedatabasen skulle generere inntekter til Kondis og de frivillige medarbeiderne i organisasjonen gjennom salg av bilder.

For at det i ettertid ikke skal oppstå misforståelser i forholdet mellom fotografen, som har opphavsretten til bildene, og Kondis som er eier av bildedatabasen, er nedenforliggende avtaletekst utformet mellom partene. Partene i denne avtalen er fotografer/ansatte/frivillige medarbeidere som tilbyr bilder for salg i Kondis sin bildedatabase, Imageshop, og Kondis.

 

Formål

Formålet med avtalen er å regulere rettighetene til bildene, de økonomiske forpliktelsene ved drift av bildedatabasen, herunder leie av serverplass og kostnader ved betalingsløsning, og inntektene fra salget.

 

Hvem kan få tilgang til å legge bilder i Kondis sin bildedatabase, Imageshop?

Retten til å laste opp og gjøre bilder tilgjengelig for salg i Imageshop, er forbeholdt ansatte og frivillige medarbeidere i Kondis.

 

Hvilke bilder kan lastes opp?

Det er kun Kondis-relevante bilder som kan lastes opp. Det vil si bilder tatt under arrangementer som Kondis har dekket, bilder tatt til bladet Kondis eller andre bilder som Kondis kan få bruk for i en eller annen anledning seinere.

Fotografen må ha opphavsretten til de bildene som lastes opp. Bilder fotografen eller Kondis ikke har opphavsrettigheter til, skal ikke lastes opp. Eksempler på det sistnevnte kan være bilder fra pressemeldinger eller bilder arrangørene sender oss.

 

Krav til de bildene som lastes opp?

Bildene skal være høyoppløselige filer som er store nok til å kunne brukes til papirtrykk.

Fotografen må gjøre et utvalg av hvilke bilder som det er ønskelig å laste opp fra hvert fotooppdrag. Dersom han/hun tar store mengder bilder fra et og samme arrangement, må det gjøres et utvalg av de beste og mest aktuelle bildene før de overføres til Imageshop. Dette fordi det tar lang tid å laste opp store mengder bilder. Hvor lang tid det tar avhenger av netthastigheten på opplastingsstedet. Videre koster lagringsplass penger, og det blir uforholdsmessig dyrt å skulle lagre mange dubletter av samme bildet eller å lagre bilder av dårlig kvalitet.

Bildene som lastes opp skal merkes med arrangement, fotografnavn, aktivitet (f.eks. løp, sykkel, ski) og år. Personer det kan være aktuelt å søke opp bilder av ved en seinere anledning (f.eks. klassevinnerne eller kjente profiler), må navngis for at det skal være mulig å finne dem igjen i bildedatabasen seinere.

 

Slik øker du salget av bildene

Erfaringene så langt viser at de fleste salgene av bilder skjer på samme dag eller dagen etter at arrangementet har vært. Dersom du ønsker å få solgt bilder fra arrangementet, bør derfor disse lastes opp i Imageshop rett etter arrangementet. Det er også viktig å linke til Imageshop i reportasjen på kondis.no, og å skrive noe slikt som: Alle bildene Kondis tok fra arrangementet finner du i vår bildedatabase her.

 

Rettigheter til bildene i databasen

Alle fotografer har opphavsrett til sine egne bilder. Når bildene lastes opp i Imageshop, gir fotografen samtidig Kondis rett til både videresalg og bruk av bildene. Det ligger ingen begrensinger i bruken eller hvem Kondis kan selge bildene til.

Alle fotografer som gis rett til å publisere bilder i Imageshop, får tilgang til direktenedlasting av samtlige bilder i databasen uten å måtte betale for bildene. Bilder fotografen ikke har opphavsrett til, har imidlertid han/hun ikke anledning til å bruke i ikke-Kondis-relaterte sammenhenger.

Fotografen legger inn «sitt navn/Kondis» under «kredit» i beskrivelsen til bildene.

Kondis forbeholder seg retten til å slette bilder fra databasen når organisasjonen finner det formålstjenlig. Kondis forbeholder seg også retten til å inndra den enkeltes tilgang til bildedatabasen, og til å publisere bilder i bildedatabasen, hvis vedkommende fotograf bryter reglene i denne avtalen eller vedkommende slutter som ansatt eller frivillig i Kondis. Kondis har likevel rett til å bruke og selge bilder som vedkommende fotograf allerede har lastet opp i bildedatabasen også etter at arbeidsforholdet mellom fotografen/medarbeideren og Kondis er avsluttet.

 

Inntektene

Inntektene fra salget fordeles 50:50 mellom fotograf og Kondis. Fotografenes andel av salget utbetales én gang i året som lønn og seinest ved utgangen av desember for gjeldende år.

Det er Kondis som dekker alle kostnadene ved lagring av bildene og drift av bildedatabasen og betalingsløsningen.

 

Krav om avtale

Denne avtalen er sendt alle medarbeidere/fotografer i Imageshop på e-post og gjort kjent på nettsiden www.kondis.no. For å få tilgang til å bruke og å selge bilder i Kondis sin bildedatabase, forutsettes det at medarbeideren/fotografen har akseptert betingelsene i denne avtalen.

Oppdateringer til avtalen vil for ettertid skje på www.kondis.no, og det er hver enkelt medarbeider/fotografs plikt til å holde seg orientert om framtidige endringer.

 

Sist oppdatert: 4. september 2014