Foto: Rolf Bøhn

Dette fordi vi ønsker at våre medarbeidere er godt rustet for å gjøre en god jobb for Kondis.

Alle innkjøp av utstyr gjøres av Kondis-kontoret.

 

Bestilling av utstyr

Hvis du har behov for utstyr, tar du kontakt med Kondis-kontoret på e-post: kondis@kondis.no. Her forklarer du hva du har behov for og hvorfor. Vi vil da foreta en vurdering av om dette er noe vi kan være med og dekke. Eksempelvis hvis du er en ny medarbeider, som ikke har eget fotoutstyr, vil vi kjøpe inn vår standardpakke med Canonutstyr til deg. Dette får du bruke i henhold til de kriteriene som er beskrevet nedenfor. Dersom du har eget utstyr, men for eksempel ønsker deg et nytt objektiv, vil vi foreta en vurdering av om hvor mye av kostnadene til dette objektivet vi har anledning til å være med å dekke. Ettersom prisene på objektiver varierer fra svært rimelig til uhorvelig dyrt, er det ikke sikkert Kondis kan være med å dekke alle kostnadene til innkjøp av objektivet.

 

Dine rettigheter til bruk av utstyr betalt av Kondis

Du bruker utstyret fritt i alle Kondis-sammenhenger. Du kan også bruke det i private sammenhenger der du måtte ønske. Du kan imidlertid ikke bruke utstyret i arbeid for virksomheter som konkurrerer med Kondis på papir eller internett. Som konkurrenter defineres alt fra lokalaviser til bransjeblader og nettsteder innenfor sport. Dersom disse for eksempel ønsker bilder du har tatt, skal du henvise dem til vår bildedatabase: Imageshop. Her kan de kjøpe bildene til standard betingelser.

 

Forsikring

Når du mottar utstyr som er betalt av Kondis, er du forpliktet til å holde utstyret forsikret.

 

Bruk av bildedatabasen

Kondis ønsker at alle våre frivillige medarbeidere laster opp et utvalg bilder til vår elektroniske bildedatabase, Imageshop, etter at de har vært og tatt bilder på et arrangement. Opplastingen bør skje så snart som mulig etter arrangementet, og helst allerede samme dag. Dette fordi det gjerne blir etterspørsel etter bilder så snart saken kommer ut på kondis.no. De interesserte kan da gå inn i bildedatabasen og kjøpe bilder der. Prisene per bilde er per september 2014:

  • 50 kroner per bilde for Kondismedlemmer
  • 100 kroner per bilde for ikke-medlemmer
  • 500 kroner per bilde for andre (og for de som ønsker å bruke bildene i profesjonelle sammenhenger)

Prisene er inkludert merverdiavgift. Betalingen skjer med betalingskort.

Som bruker av Kondis sitt utstyr forplikter du deg til å benytte Imageshop til lagring av et utvalg bilder fra arrangementene du dekker. Kondis-kontoret vil gi deg tilgang til å laste opp bilder i bildedatabasen. Du mottar selv halvparten av inntektene fra salget. Du kan lese mer om dine rettigheter ved bildesalget her

 

Eierforholdet til utstyret

Det er Kondis som eier utstyret som kjøpes inn. Du vil få en eierandel til utstyret tilsvarende en avskrivningsmodell over fem år. Når vi kjøper inn utstyr til deg, vil du etter ett år eie 20 prosent av utstyret, 40 prosent etter to år, 60 prosent etter tre år, 80 prosent etter fire år og etter fem år er utstyret ditt til odel og eie.

Dersom du slutter som frivillig i Kondis før avskrivningsperioden er utløpt, forplikter du deg til enten å betale ut den resterende verdien av utstyret eller å levere utstyret tilbake til Kondis-kontoret.Oppdatert: September 2014.