06.05.04
Årets varmeste dag til nå med 20 grader. Det var allikevel ganske tungt å løpe etter de siste dagene med regn. Det møtte i alt 68 deltakere denne torsdagen.

Tove Nygard Nilsen en av Ryggejoggens mange trofaste løpere.
2.0 km
Kevin Lerstein 12,30
Marius Lerstein 24,58
Håkon Kruse Ludvigsen (trim)
Fredrik Sjolte 10,46
Frøydis Vold 9,52

4.5 km
Halvor Been (trim)
Siri Bergerøy (trim)
Turid H Bergerøy (trim)
Monica Brække (trim)
Eva Amtsen Bø (trim)
Øystein Engen 25,43
Maria Flatekval 28,58
Knut Funderud (trim)
Eigil Hansen (trim)
Annlaug Herstad (trim)
Egil Høston (trim)
Åse Solstrand Jarl (trim)
Ragnhild Johansen (trim)
Lisbeth Karlsen (trim)
Jørgen Ludvigsen (trim)
Thor Chr Nilsen 28,59
Torunn Ri ser Nilsen (trim)
Tove Nygard Nilsen 24,38
Vidar Riser Nilsen 21,29
Wenche Onstad (trim)
Anny Line Sveen (trim)
Eva Sørby (trim)
Trude L Vold (trim)
Bjørn Vollebekk 22,49
Marie Westvik (trim)
John-Inge Wilhelmsen 21,51

7.5 km
Åse Andersen (trim)
Stian Erik Askland 53,50
Harald Eskedal (trim)
Jan Erik Fredriksen 37,34
Karl Anton Gammelsrød (trim)
Ole Gjølberg 36,58
Ole Guttulsrød 35,13
Inge Hammersmark (trim)
Jan Einar Hanssen (trim)
Lasse Henriksen (trim)
Øivind Hoe (trim)
Leif Hølen 47,21
Kjell Jacobsen (trim)
Yngvar Jakobsen 35,22
Ina B Johansen 48,12
Pål J Larsen (trim)
Kris Lerstein 38,09
Terje Lerstein 42,56
Per Arne Martinsen 33,10
Heidi Mongstad (trim)
Paul Nestaas (trim)
Alvin Olsen (trim)
John Vidar Olsen 35,52
Oddlaug Olsen (trim)
Thor R Olsen 44,27
Tor Erik Runhovde 44,06
Ole Hermann Røhr 41,07
Hergunn Røymstad (trim)
Hans Sarpebakken (trim)
Bjørn Thorsby 46,38
Per Vold 35,00
Age Welinder (trim)
Bjørn Weum 40,28
Atle Øgård 39,59
Silje Øgård (trim)
Tove Østby (trim)
Ingeborg Ågesen 45,25