Nye løypealternativer for Ryggejoggen:
 
Ryggejoggen har i alle år brukt vinterløyper som som går utelukkende på asfaltert underlag. Dette er jo også naturlig når vinteren kommer og det er blitt is og snø i skogen. Lørdag var det imidlertid jomfrutur i nye løypetraseèr for de som ikke valgte skogsløypene. De nye anleggsveiene langs jernbanen har gitt oss en ny mulighet til nesten helt å unngå asfaltert underlag. Løypa på 8,3 km er sammenfallende med den gamle på de tre siste kilometerne fra Rosnes og til Idrettshuset. Her er det altså asfaltert underlag, men på traseèn som er noe over 5km er det bare ca.700m asfaltert veg.
Resultatene fra lørdag:
 
4.0 km
William Stenbakk (trim)

4.5 km
Karl Anton Gammelsrød (trim)
Leif Hølen (trim)
Ragnhild Johansen (trim)

7.5 km
Rolf Berg 37,55
Sissel Berg (trim)
Knut Funderud (trim)
Øivind Høe (trim)
Per Arne Martinsen (trim)
Heidi Mongstad (trim)
Solveig Mongstad (trim)
Rosa Nymo (trim)
Hans Sarpebakken (trim)
Bjørn Vollebekk (trim)

8.3 km
Tore Braaten (trim)
Benjamin Cintelli 44,50
Anne B Gjølberg 42,40
Jan Ivar Gulbrandsen 40,40
Ole Guttulsrød (trim)
Yngve Hustoft 35,59
Rune Jarl 35,48
Åse Solstrand Jarl 42,40
Roger Karlsrud 32,39
Vidar Riser Nilsen 42,38
Åse Revhaug (trim)
Bjørn Weum 42,40
John-Inge Wilhelmsen 44,50
 
11 km
Torgeir Gjølberg 48,40
Per-Ivar Hanssen 58,03
Lasse Skudal 52,45
Mariann Stenbakk (trim)