10. august 2004.
Varmen må vel ta sin del av skylden for at kun 122 trimmere møtte opp denne tirsdagen.
Asgeir Andersen    10,34
Lise Andersen 12,49
Jon Andresen 25,11 2 runder
Halvor Been 9,29
Pål Berg 10,34
Olav Berger 13,58
Rune Botnermyr 10,47
Roar Breivik 10,21
Grethe Brunsvik 13,14
Øystein Engen 11,36
Roy Harry Enoksen 10,18
Karl E. Foss 11,51
Jan Erik Fredriksen 23,18 2 runder
Torgeir Hansen 14,58
Bjørn Hem 9,32
Ingvild Romstad Hem 14,20
Trygve Henriksen 16,47
Terje Hermansen 9,59
Jon Holmsen 13,01
Håkon Elvsås Hovland 17,47
John Hovland 17,47
John Anders Elvsås Hovland 13,32
Egil Høston 12,53
Freddy Jensen 12,19
Michelle Jensen 13,44
Oddgeir Johansen 14,15
Rune Johansen 9,11
Odd Karlsen 14,27
Sindre Utne Karlsen 16,36
John Larsen 14,47
Pål J. Larsen 8,08
Vesla E. Lorentzen 14,04
Egil Lund 15,29
Eva Lystad 14,52
Torgrim Mathisen 11,34
Anders Måleng 16,13
Jon Martin Nedberg 12,02
Nils Martin Olsen 17,16
Heidi Ottesen 19,25
Sigrid E. Ottesen 19,17
Ingrid Peterson 14,24
Ellen Cecilie Romstad 14,20
Cato Salvesen 11,50
Thomas Skaiaa 9,15
Steinar Spange 13,37
Mariann Stenbakk 10,30
William Stenbakk 12,48
Fred Stormyrbakken 11,21
Håvard Sølberg 11,22
Sondre Sølberg 11,01
Kåre Sørby 12,04
Eirik Tveiten 11,46
Hedda Rytter Tveiten 15,42
Per Tveiten 11,13
Andre Utne 21,35
Per Vold 10,13
Jørgen Wasenius 10,27
Bjørn Weum 11,40
Tore Wilhelmsen 11,43
Bjørg Østvold 12,37
Finn Aarefjord 14,52
Kjell Aarefjord 24,24
Bodil Lofstad Andersen
Åse Andersen
Jan Bednarczyk
Roar Bergerøy
Turid Bergerøy
Tore Braaten
Lars Brække
Monica Brække
Inger Marie Bua
Jon Eggen
Kari Lystad Eggen
Kjetil Ellingsen
Per Engelsen
Silje Enholm
Trond Enholm
Harald Eskedal
Dagrun Stræth Fledsberg
Silje Stræth Fledsberg
Tor Fledsberg
Heidi Gravvold
Irene Gravvold
Tor Ketil Gravvold
Ole Guttulsrød
Arnhild Hanssen
Jan E. Hanssen
Carl August Heilmann
David Robert Irvine
Anne Kaasi
Anne Mari Landsverk
Tove Østby Larsen
Astrid Magnussen
Ivar Magnussen
Kristin Stokker Måleng
Anne K. Nedberg
Karoline Nedberg
Ragnhild Nedberg
Herman Olsen
Oddlaug Olsen
Wenche Onstad
Anton Pevik
Marit Pevik
Marianne Revhaug
Åse Revhaug
Rolf E. Rolfsøn
Jon Bergerøy Ryssdal
Mina Bergerøy Ryssdal
Hergunn Røymstad
Klara Skaar
Dagmar Sommerseth
Jan Sommerseth
Kåre Sommerseth
Sissel Sommerseth
Greta Trondrud
Øivind Trondrud
Reidun Utne
Grethe Visted
Morten Westheim
Vibeke Westheim
Anne S. Aarefjord
Bente Aas