Lise Andersen 13,00
Jon Andresen 12,25
Halvor Been 15,00
Martine K. Bugten 14,48
Knut Bårdli 15,29
Kjetil Ellingsen 15,00
Marius Enholm 9,00
Roy Harry Enoksen 9,58
Harald Eskedal 13,14
Dagrun Stræth Fledsberg 13,30
Heidi Gravvold 14,33
Irene Gravvold 17,30
Tor Ketil Gravvold 17,30
Kjetil Gudevold 9,08
Anine Hørvel Gulbrandsen 14,52
Margit Rysst Heilmann 14,44
Bjørn Hem 11,16
Arne Hermansen 11,52
Trygve Henriksen 17,58
Terje Hermansen 10,00
Anne Lise Holter 18,22
Lars Christian Holter 15,17
Runar Holter 11,47
Thomas Holter 12,55
Berit Elvsås Hovland 22,54
Håkon Elvsås Hovland 24,11
John Anders Elvsås Hovland 14,23
Oddgeir Johansen 12,55
Sindre Utne Karlsen 17,42
Ellen Kjørvik 16,28
Alf Kristiansen 11,55
Håkon Kristiansen 14,55
Bjørn Kvernstuen 11,10
John Larsen 15,45
Pål Larsen 8,05
Håkon Kruse Ludvigsen 9,53
Egil Lund 14,18
Eva Lystad 14,14
Rune Løken 10,19
Thore Løken 11,29
Øyvind Løken 10,03
Svein Manskow 10,47
Jon Martin Nedberg 12,23
Anita Olavsen 19,30
Anne Julie Olavsen 19,30
Ellen Victoria Olavsen 16,15
Thor R. Olsen 12,24
Roald Olsvik 12,16
Charlotte Osufsen 21,07
Karianne Osufsen 11,50
Heidi Ottesen 15,45
Anne Berit Pedersen 15,03
Ingrid Peterson 14,12
Tor Erik Runhovde 13,03
Halvard Skiri 10,14
Eivind Steen 11,58
Mariann Stenbakk 10,39
William Stenbakk 12,45
Endre Svendsen 20,58
Ine Svendsen 22,17
Per Ivar Syvertsen 13,10
Per Øyvind Syvertsen 16,03
Kåre Sørby 12,35
Karina Tingstad 14,44
Elin Måleng Tingstad 10,35
Henrik Tveter 8,34
Tor Wilhelm Vegsgård 12,05
Hans J. Wangen 13,10
Bjørn Weum 11,33
John-Inge Wilhelmsen 10,35
Finn Aarefjord 14,56
Kjell Aarefjord 22,02
Trim
Bodil L. Andersen
Åse Andersen
Linn Bånrud
Jan Bednarczyk
Roar P. Bergerøy
Turid H. Bergerøy
Tore Braaten
Lars Brække
Monica Brække
Fredrik Debes
Per Engelsen
Silje Enholm
Trond Enholm
Silje Stræth Fledsberg
Tor Fledsberg
Bjørn Foslund
Anette Grundvig
Ole Guttulsrød
Anette Erøy Hansen
Arnhild Hanssen
Jan E. Hanssen
Carl August Heilmann
Kirsten Holm
Vigdis Holm
Anne Holme
David Robert Irvine
Tonny Jensen
Rune Johansen
Lisbeth Karlsen
Tove Østby Larsen
Jan D. Ludvigsen
Kristin Stokker Måleng
Ingrid Nedberg
Ole Andreas Nedberg
Paul Nestaas
Morten Nilsen
Alvin Olsen
Gerd Olsen
Oddlaug Olsen
Siri Olsvik
Wenche Onstad
Anton Pevik
Marit Pevik
Brit Plassen
Åse Revhaug
Kirsten Riisnæs
Mari Rysst
Tor Røstad
Hergunn Røymstad
Klara Skaar
Hilde Slangsvold
Silje Slangsvold
Dagmar Sommerseth
Jan Sommerseth
Kåre Sommerseth
Sissel Sommerseth
Randi Steen
Ellen Stendal
Marje-Lena Struksnes
Ole P. Struksnes
Jan Stubergh
Anny Line Sveen
Audun Sødal
Mona Sødal
Eva Sørby
Bjørn Thorsby
Greta Trondrud
Øivind Trondrud
Heidi Urstad
Andrè Utne
Reidun Utne
Grethe Vistad
Morten Westheim
Marie Westvik
Ingeborg Ågesen