13.12.03
Det var ingen av de 27 deltakerne som kom tørrskodd rundt løypene på Ryggejoggen lørdag. Snøen som hadde kommet lå som bløt slaps i veien og medførte at trimturen ble ekstra tung og våt denne gangen.

Per Vold var en av 27 løpere som sleit seg i gjennom en slapsete Ryggejogg på lørdag.
6,2km
Sissel Berg (trim)
Benjamin Cintelli 33,09
Anne B Gjølberg (trim)
Leif Hølen (trim)
Heidi Mongstad (trim)
Rosa Nymo (trim)
William Stenbakk (trim)
John-Inge Wilhelmsen 32,36

7,5km
Karl Anton Gammelsrød (trim)
Bjørn Weum (trim)

8km
Harald Eskedal (trim)
Knut Funderud (trim)
Torgeir Gjølberg 39,10
Jan Ivar Gulbrandsen 40,55
Yngve Hustoft (trim)
Egil Høston 49,12
Rune Jarl (trim)
Ase Solstrand Jarl (trim)
Harry Karlsen 37,04
Per Arne Martinsen 40,37
Vidar Riser Nilsen 41,29
John Vidar Olsen 40,37
Tor Erik Rundhovde (trim)
Mariann Stenbakk (trim)
Per Vold 39,25
Bjørn Vollebekk 41,50

11km
Ole Qjølberg 59,50