Asgeir Andersen  11,15
Lise Andersen 13,15
Jon Andresen 25,35 2 runder
Konrad Andresen 12,40
Pål M Berg 11,20
Olav Berger 14,09
Tore Braaten 13,24
Grethe Brunsvik 13,05
Roy Harry Enoksen 10,24
Dagrun Stræth Fledsberg 13,29
Jan Erik Fredriksen 10,31
Hans Kristian Funderud 10,27
Heidi Gravvold 14,33
Irene Gravvold 18,40
Tor Ketil Gravvold 13,59
Jan Ole Halvorsen 10,26
Torgeir Hansen 14,53
Trygve Henriksen 16,02
Arne Hermansen 11,59
Terje Hermansen 10,05
Lars Erik Holmsen 11,18
Berit Elvsås Hovland 19,18
Håkon Elvsås Hovland 19,18
John Hovland 15,10
Anine Hørvel-Gulbrandsen 16,13
Freddy Jensen 12,55
Michelle Jensen 15,27
Jonas Jensen 9,53
Odd Karlsen 14,55
Ellen Margrethe Kjørvik 14,57
Adam Lanebjer 8,59
Grethe Berg Lippert 14,49
Henrik Lippert 12,10
Jørgen Lippert 14,49
Vesla Elin Lorentzen 17,23
Egil Lund 24,14
Øyvind Løken 11,59
Solveig Mongstad 13,29
Andreas Måleng 16,58
Karl Erik Navestad 9,47
Jon Martin Nedberg 11,20
Kjell Nielsen 11,17
Herman Olsen 16,58
Nils Martin Olsen 16,50
Thor R. Olsen 11,55
Betina Olsvik 11,58
Karianne Osufsen 11,30
Heidi Ottesen 17,52
Sigrid Emilie Ottesen 21,15
Ingrid Peterson 13,35
Tim Reinback 9,13
Eivind Rømcke 12,43
Olav Rømcke 11,45
Cato Salvesen 13,04
Thomas Skaiaa 8,47
Elisabeth Snilsberg 11,23
Torgeir Snilsberg 9,09
Øyvind Snilsberg 11,45
Astrid Solbakken 24,14
Jan Sommerseth 11,55
Steinar Spange 13,10
Fred Stormyrbakken 11,32
Endre Svendsen 15,48
Per Ivar Syvertsen 15,44
Per Øyvind Syvertsen 15,35
Kåre Sørby 12,30
Eirik Tveiten 11,52
Hedda Rytter Tveiten 16,23
Kyrre Tveiten 11,10
Lars Tveiten 11,03
Ola Tveiten 10,37
Per Tveiten 11,24
Per Vold 11,09
Markus Olsvik Welinder 29,14
Carl Fredrik Wessel-Holst 12,30
Bjørn Weum 11,09
Bjørg Østvold 12,37
Finn Aarefjord 14,35
Trim.
Bodil Lofstad Andersen
Åse Andersen
Jan Bednarczyk
Roar Breivik
Sverre Breivik
Lars Brække
Monica Brække
Eva Bø
Grete Elise Bø
Majsol Elvsås
Per Engelsen
Harald Eskedal
Tor Fledsberg
Anita Foslund
Bjørn Foslund
Jenny Marie Foslund
Kari Foslund
Ole Guttulsrød
Jan E. Hanssen
Arnhild Hanssen
Kirsten Holm
Per L. Johansen
Rune Johansen
Tore Johansson
Thove Karlsen
Synne Reinback Krumins
Anne Mari Landsverk
Tove Østby Larsen
Jan D. Ludvigsen
Astrid Magnussen
Ivar Magnussen
Ingar Melsås
Kristin Stokker Måleng
Ingrid Nedberg
Ole Andreas Nedberg
Paul Nestaas
Morten Nilsson
Alvin Olsen
Gerd Olsen
Merethe Olsen
Oddlaug Olsen
Siri Olsvik
Roald Olsvik
Wenche Onstad
Charlotte Osufsen
Angunn Palmer
Anton Pevik
Marit Pevik
Brit Reinback
Mona-Lill Reinback
Rolf E. Rolfsøn
Tor Erik Runhovde
Hergunn Røymstad
Hilde Slangsvold
Dagmar Sommerseth
Kåre Sommerseth
Laila Spange
Maia Elise Spange
Ine Svendsen
Renate Svendsen
Anne-Lise Svingen
Bjørn Torjussen
Greta Trondrud
Øivind Trondrud
Andre Utne
Reidun Utne
Grethe Visted
Morten Westheim
Vibeke Westheim
Marie Westvik
Kjell Aarefjord