5 km:
 
Gutar 12-16: Odd Anders Grimsbø Førde 22,07
Kristoffer Hove Florø 26,17
Marius Reksten Horgen Florø 28,23
 
Kvinner 35-39: Anita Stenevik Florø 20,57
Margunn Sunnarvik Eikefjord 22,03
Ingunn Bergheim Eikefjord 26,28
 
Kvinner 45-49: Herdis Elin Lexau Florø 23,18
 
Kvinner 50-54: Bjørg Reknes Florø 21,09
Magnhild Myklebust Florø 22,27
Solveig Svardal Eikefjord 24,20
 
Kvinner 55-59: Jorunn Sundal Florø 25,41
 
Menn 65-69: Sigmund Solheim Florø 23,01
Harald Klakegg Førde 24,44
Knut Thuland Tambarskjelvar 27,35
 
Mosjon: Nils Fløholm Florø
 
10 km:
 
Menn 23-34: Ivar Andre Slinde Høyanger 36,23
 
Menn 35-39: Eivind Senneset Florø 40,54
Rune Horgen Florø 44,28
 
Menn 40-44: Odd Rognebakke Tambarskjelvar 36,53
Dagmund Ramstad Eikefjord 38,36
 
Menn 50-54: Harald Nygård AKS-77 35,41
Egil Gulholm Tambarskjelvar 38,40
Olav Lyslo Gloppen 42,48

Menn 55-59: Magne Tystad Gloppen 40,03