31.386 fullførte på 39 år i karusellenes "mor"
Jeg tror ikke jeg tar feil om jeg utroper UKI-karusellen til Norges første virkelig store løpskarusell, "løpskarusellenes mor i Norge". I toppåret 1982 var det 1.742 løpere av ca 2.000 deltagere som fullførte karusellen. Totalt har Ullensaker/Kisa delt ut 31.386 premier til løpere som har fullført karusellen.
Etter 17 år med opptur og deretter 18 år med nedtur kan UKI-karusellen gledelig nok vise til oppgang alle de fire siste årene. Det er fortsatt et stort arrangement med 533 påmeldte løpere i fjor - og i jubileumsåret tar man nye grep for å øke deltagelsen ytterligere.

UKI-karusellens hjemmeside (Ullensaker/Kisa IL)

Løpslista UKI-karusellen 2005

SAMLESIDEN FOR KARUSELLENE PÅ ROMERIKE
Foran årets jubileumsarrangement har karusellkomitèen (se bildet) sittet sammen i mange møter siden forrige karusell ble avsluttet for å forberede det som skal bli et nytt år med opptur for UKI-karusellen.
Blant annet utvider man tilbudet med en "Gå karusell" som er sponset spesielt av treningssenteret Spenst. I tillegg til den tradisjonelle UKI-karusellen (15 år+) arrangeres det også en egen Ung-karusell (10-16 år) og Barnekarusell (0-9 år).

Lurer du på noe vedrørende karusellen som du ikke finner her eller på de sidene vi har linket opp, kan du ta kontakt med en av gutta nedenfor:
Send mail til Kristoffer Stanger (telefon 63 98 01 13)
Send mail til Helge Velure (telefon 63 97 21 80)

Siste år fra gamlehuset
Mange av de 31.386 fullførende karuselløperne som har dusjet i Ullensaker/Kisa's klubbhus ved Jessheim stadion har nok spesielt de senere årene ønsket seg bedre faciliteter. Nå er det bestemt at bygget skal rives og erstattes av fine garderober i det nye tribunebygges som skal stå klart i 2006. Der klubbhuset og garderoben ligger i dag blir det boliger.
Tre løpere med 38 fullførte karuseller
Arrangørklubbens Arne Luke (bildet) sitter ikke bare i karusellkomitèen. Han er også en av tre løpere som har vært med på samtlige karuseller med unntak av ett. Ingen har altså fullført samtlige 39 karuseller. De to andre som har fullført alle karusellene er Ingvar Halvorsen og Jens Hermann Aamodt, begge fra Eidsvold Værks Skiklub.
Lista over løpere som har fullført mer enn 25 karuseller teller mye over 100 navn.

Legendarisk 3000 meter hinder med hundrevis av tilskuere ved vanngrava

UKI-karusellen har stort sett alltid bestått av en mix med veg-, terreng- og baneløp. I år går første løp på veg mens tredje og sjette løpes på kunstoffdekke på Jessheim stadion. De tre øvrige løpene er terrengløp i lettløpt terreng i området ved Nordbytjernet.

De som er litt eldre enn deltagerne i Barne- og Ung-karusellen forbinder nok likevel UKI-karusellen med det som i sin tid må ha vært verdens største hinderløp. Det var så mange deltagere at løpet i mange år var spredd over minst to løpsdager, og det var utallige heat.

Underholdningsverdien var stor minnes karusellens primus motor gjennom alle år, Nils Kr. Wiig. Vi måtte ofte sette opp sperringer for publikum rundt vanngrava, kanskje opptil et par hundre tilskuere flokket seg i søndre sving. Og løperne skuffet ikke. Hvert år hadde vi løpere som var helt under. Nils gliser når han fortsetter: Særlig de første åra med rødstubbdekke var det spesielt, f.eks. da en kjent løper mistet brillene sine og drev og dukket etter disse i tomatsuppa mens andre løpere passerte over og forbi. Atter andre snublet på hinderet og tok magaplask.

Mer om 3000 hinder senere - kanskje en reprise også?
Nils mener han skal klare å finne fram noen bra badebilder fra hinderløpets historie, så da kommer vi mer tilbake til dette senere.
Undertegnede etterlyste en reprise på 3000 meter hinder - et jubileumsløp eller lignende. Da forteller Nils kr. Wiig at han har jobbet med idèer på dette lenge. En av hans drømmer er å lage en gedigen 3000 m hinder-dag med heat fra tidlig morgen til sen kveld. I beste tid selvsagt et skikkelig eliteheat med internasjonale utøvere, nasjonale eliteheat, heat for vanlige løpere, kvinneheat,handicapheat (tidligere hadde man med blinde/svaksynte med ledagere på hinder) veteranheat for de over 60, skiløperheat, miliærheat, spasèrheat, kostymeheat osv.

Ojoj... måtte dette bli realitet, om ikke i år så kanske til neste år når den nye tribunen/garderoben skal innvies. Benytt enhver anledning til å spørre arrangørene om hvordan det går med planene om en slik 3000 meter hinder dag.