(Alle foto: Stein Arne Negård)

Marie Kravdal vant D17-20.

Kart: Utsnitt av kart over Brandbu Sentrum, utgitt 2022, revidert 2024. Målestokk 1:4 000, ekvidistanse 5 m. Utgitt 2022, revidert 2024.

Løpsområde: Tettbebyggelse, park- og idrettsområder i Brandbu sentrum. Løypene har ca. 50 % asfalt og ca. 50 % grus/gress. Det er normal biltrafikk i deler av terrenget. Underveis i løypene skal alle klasser krysse trafikkerte veger. De mest trafikkerte vegene er markert med fiolett skravur (forbudt område) og har definerte krysningspunkter markert på kartet i tillegg til at det er trafikkvakter utplassert. Det er lov å løpe langs kanten av vegene selv om de er skravert.

Labyrint  - nytt av året på dette sprintløpet!

Etter siste ordinære post i sprintløypa skal alle løypene gjennom en labyrint før målgang. Labyrinten er markert på løpskartet med symbol for kartbytte, og labyrint med løype er tegnet på løpskartet rett ved siden av. Det skal stemples på vei inn i labyrinten (starttrekant) og på vei ut av labyrinten (kartbyttesymbolet). Se eksempel under. Etter avsluttet labyrint er det kun oppløpet som gjenstår til målgang for sprintløypen. 

Merk at postplassering i labyrinten er markert med fiolett prikk, samt at postnummer og kode står ved siden av posten. Postene i labyrinten er ikke på postbeskrivelsen. Det er ikke tillatt å klatre eller hoppe over gjerdene i labyrinten. Det er heller ikke tillatt å stemple fra feil side av gjerdet. Bruk muligheten til å øve på god kartlesing under stress!

Løyper: 

H 17-20: 3,2 km – 24 poster
D 17-20: 2,7 km – 20 poster
H15-16: 2,7 km – 20 poster
D 15-16: 2,6 km – 20 poster
H/D 13-14: 2,4 km – 21 poster
H/D 11-12: 1,7 km – 15 poster
H/D 10: 1,7 km – 15 poster
B-Åpen: 2,4 km – 21 poster
C-Åpen: 1,7 km – 15 poster
N-Åpen: 1,5 km – 12 poster

Ledertrøyer: 

Klassevinnere: 

H17-20: Ola Dåsnes, Vang OL
D17-20: Marie Kravda,l Bækkelagets SK
H15-16: Odin Øysteinson Østby, Hamar OK
D15-16: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK
H13-14: Elias Skaug-Danielsen, Elverum OK
D13-14: Maren Bleken Rud, Vang OL
H 11-12: Martin Lien Støen, Lillehammer OK
D 11-12: Lisa Bergman, Lillehammer OK
H-10: 5 flinke løpere
D-10: 10 flinke løpere
B-Åpen: Ane Beitdokken, Lillehammer OK
C-Åpen: Filip Pilarski, Løten OL
N-Åpen: bare vinnere

Løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox Her finner du også stillingen i ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Magnhild Kleppa Madslien tv vant D15-16.

Eline Kravdal - nr 2 D15-16.

Martine Engh Sagvold - nr 3 D15-16.

Odin Øysteinson Østby vant H15-16.

Nikolai Teslo - nr 2 H15-16.

Emil Engh Sagvold - nr 3 H15-16.

Amalie Wathne Thingbø - nr 2 D17-20.

Mina Reid - nr 3 D17-20.

Ask Felland Sætnan - nr 2 H17-20.

Torbjørn Lundeby - nr 3 H17-20.