(Alle foto: Stein Arne Negård)

Kveldens løypelegger, Jan Ola Pedersen, hadde gjort en god jobb og fikk ros for løypene som gikk på kartet Ilseng utgitt i 2011, og revidert i tidsrommet 2012-2024. Målestokken var  1:7500 og ekvidistansen 2.5 m.

Valg av ledig starttid.

Løpsområde: 

Det har vært høy aktivitet av hogst de senere årene med forekomst av rester av gammel tynningshogst, gamle hogstflater og et par helt ferske hogstflater. Framkommeligheten var for det meste god. Noen områder hadde noe nedsatt løpbarhet, men det var også områder som varr meget lettløpte. Det var mye stier og lite kupering.

Vanlige løypelengder:  

Løype - Antall poster - Lengde
D 1,5 - 9 - 1,9 km
D 1,5 - 9 - 1,9 km
D 2,5 - 12  - 2,4 km
H 2,5 - 12 - 2,5 km
D 3,5 - 13 - 3,5 km
H 3,5 - 13 - 3,6 km
D/H 4,5 - 17 - 4,6 km
D/H 5,5 - 19 - 5,3 km

Avlesing av løperbrikke.

Løypevinnere:

Best på den lengste løypa var Mari Norstad Opsahl og Sigurd Dæhli, og på den nest lengste løypa var Unn Mette Klopbakken og Frode Haug raskest. 

Alle vinnere:
D 1,5 - Margareth T. Dyresen, Arve Hagen BIL 
D 2,5 - Anne Bergljot Falck-Ytter, Høgskolen i Innlandet 
D 3,5 - Kjersti Rønning, Innlandet 
D 4,5 - Unn Mette Klopbakken, Gjøvik Kommune 
D 5,5 - Mari Norstad Opsahl, Bouvet 
H 1,5 - Geir-Håkon Øverby, If Skadeforsikring 
H 2,5 - Harald Øie, Arbeidstilsynet 
H 3,5 - Harald Volden, Jernbanens Idrettslag 
H 4,5 - Frode Haug, Port innlandet 
H 5,5 - Sigurd Dæhli, Løten kommune BIL

I alt stilte ca. 145 løpere til start, så deltakerantallet holder seg stabilt. Neste tirsdag er det løp fra Kvalfeltet i Furnes.

Terminlista for 2024
Resultater, påmelding til neste løp
Kart og løyper i Livelox

Henrik Bleken Rud ut fra start.

Kristian Narum stempler på siste post.

Jo Jørgensen på siste post.

Stein Sandaker med kartet i munnen mens han stempler.

Frode Haug vant H 4,5 km.

Mari Norstad Opsahl vant D 5,5 km med fire sekunder.

Sigurd Dæhli vant H 5,5 km.