Gullsko fra Asics og Kondis
%3Cb%3EHeder+p%E5+Bislett%3A%3C%2Fb%3E+Magne+Wesche+%28midten%29+delte+ut+gullsko+til+Urige+Buta+og+Sondre+Nordstad+Moen.+Det+er+styret+i+Kondis+i+samarbeid+med+Asics+som+k%E5rer+%5C%22%C5rets+langdistansel%F8pere%5C%22.
Heder på Bislett: Magne Wesche (midten) delte ut gullsko til Urige Buta og Sondre Nordstad Moen. Det er styret i Kondis i samarbeid med Asics som kårer "Årets langdistanseløpere".

Les om tildelingen av Årets langdistaseløpere 2008 her
Asics' gullsko også til Karoline Bjerkeli Grøvdal
%3Cb%3EHimmelens+sluser%3A%3C%2Fb%3E+Tordenv%E6r+og+et+styrtregn+av+dimensjoner+stoppet+hele+Bislett+Games+i+over+en+halvtime.+Da+hadde+Karoline+varmet+opp+til+start+p%E5+3000+m+hinder+kl.+19.35.+S%E5+ble+hinder+flyttet+som+siste+%F8velse+og+startet+etter+dr%F8mmemilen+f%F8rst+kl.+22.05.+Etter+enda+en+oppvarming+ble+endelig+hinderjentene+sendt+avg%E5rde.+Karoline+gikk+hardt+ut+og+passerte+f%F8rste+1000+m+p%E5+3.06.+Hinderteknikken+sitter+imidlertid+ikke+helt+enn%E5+og+Karoline+fikk+ikke+tatt+ut+alt.+Likevel+var+hun+bare+to+tiendeler+bak+sin+egen+nordiske+rekord+i+m%E5l.+Og+etter+at+de+fleste+tilskuere+hadde+forlatt+Bislett+fikk+endelig+Karoline+sin+h%F8yst+fortjente+gullsko+som+%E5rets+beste+juniorjente+i+Norge+p%E5+lange+distanser+i+2008.
Himmelens sluser: Tordenvær og et styrtregn av dimensjoner stoppet hele Bislett Games i over en halvtime. Da hadde Karoline varmet opp til start på 3000 m hinder kl. 19.35. Så ble hinder flyttet som siste øvelse og startet etter drømmemilen først kl. 22.05. Etter enda en oppvarming ble endelig hinderjentene sendt avgårde. Karoline gikk hardt ut og passerte første 1000 m på 3.06. Hinderteknikken sitter imidlertid ikke helt ennå og Karoline fikk ikke tatt ut alt. Likevel var hun bare to tiendeler bak sin egen nordiske rekord i mål. Og etter at de fleste tilskuere hadde forlatt Bislett fikk endelig Karoline sin høyst fortjente gullsko som årets beste juniorjente i Norge på lange distanser i 2008.