Leder av kartutvalget i Norges Orienteringsforbund, Terje Wiig Mathisen, har sammen med o-løperne Henning Spjelkavik og Jan Kocbach, brukt våren på å lage kart over hele Norge. Nå er 2/3 av Norge klart.

– Vi har lagt inn data for omtrent 2/3 av Norge hittil. Kartet vil bli lagt ut fredag, mest trolig klokken 12.00, sier Terje Wiig Mathisen.

De bruker data hentet fra Statens kartverk, som holder på å skanne hele landet med laser. Til nå har de data for 2/3 av Norge, og de regner med at data for resten av Norge vil bli lagt inn i programvaren i løpet av 2020. Tanken om å utvikle datagenererte kart har vært der siden Finland fikk dette for fem år siden, men fremdriften var dårlig inntil man fikk på plass en avtale med Statens Kartverk, GeoVekst og kommunene om full tilgang til alle kartdata.

mapantTrolltunga.jpgKarteksempel fra det populære turistmålet: Trolltunga

- Kartet er ikke av samme kvalitet som et o-kart som er synfart ute i terrenget. Likevel gir dette unike muligheter i områder som aldri tidligere har vært kartlagt for orientering. Det gjelder både ivrige o-løpere og andre som vil ut på tur i nye områder, forteller Terje Wiig Mathisen.

Kartet har også fått omtale på aftenposten.no

Ifølge Mathisen er MapAnt et langt mer detaljert kart sammenlignet med Kartverkets 1:50 000-serie, som mange bruker for å orientere seg i naturen.

– Dette kartet har fem ganger bedre oppløsning, og besitter 20 ganger så mye informasjon. Det er gult ved åpent landskap, hvitt i områder der det finnes «klassisk norsk skog» og grønt hvor det er tett vegetasjon, forklarer han. I tillegg vil man kunne se markerte stup og skrenter.

– Med 5 m høydekurver, som er optimalisert for å vise viktige detaljer i terrenget, 2,5 m hjelpekurver der det trengs, og svart for å markere stup og skrenter, viser slike kart veldig mye bedre hvordan det er å komme seg frem i landskapet, sier Mathisen.

Her finner du kartet: Mapant.no

Den finske utgaven: Mapant.fi

For å illustrere kvaliteten på kart fra Mapant mot et vanlig o-kart ser du her kartet fra VM i 2019 ved Mørk i Østfold.

mapantwoc2019.jpg

mapantwoc2019okart.JPG

 

Dekningsoversikt tatt ut for noen dager siden:
mapant01.jpg