(Alle foto: Stein Arne Negård)

Trivelig samlingsplass i klatreparken.

Kart: Helgøya klatrepark. Målestokk 1:4000. ekvidistanse 2,5 m

Løpsområde: Kupert skråli, lettløpt og stirikt nærterreng med noen områder med tettere vegetasjon.

Løypelengder:  
Løype                Poster                Lengde
D 1,5                   10                         1,6 km
H 1,5                   10                         1,6 km
D 2,5                   18                         2,5 km
H 2,5                   21                         2,6 km
D 3,5                   19                         3,3 km
H 3,5                   12                         3,3 km
D/H 4,5               27                         3,9 km
D/H 5,5               29                         4,5 km

Det var en forholdsvis varm kveld i terrenget rundt Helgøya klatrepark med fin utsikt vestover til Kapp og Toten. Her fikk løperne testet seg i stirikt terreng og en del skrålier som ga noen reale motbakker. Postene lå meget tett, så her måtte løperne sjekke kodene nøye.

Ingen tullet seg oppi klatreparken….

Etter løpet var det mulig å kjøpe litt forfriskninger i kiosken, kald brus og is var det mange som unnet seg. I alt stilte 131 løpere til start.

Nina Smestad og Kenneth Bilstad var best i den lengste løypa, og i den nest lengste løypa var det Anne Marit Bordal og Jan Åsmund Sætaberget som var raskest.

Alle resultater

Kenneth Bilstad er fortsatt lett til bens vant langløypa.

Startklare løper på rekke og rad. 

Alltid smilende Harald Østbye mot mål etter 3,5 km.

Inger Vamnes i mål på sin 2,5 km.

Flere løpere mot mål.

Aldri et o-løp uten diskusjon om kart og løyper.

Fornøyde Hamar-OK-damer med egenkjøpte premier.

Neste uke er det bedrifts-o-løp fra Veldre sag  tirsdag 4. juni. 

Terminlista for 2024

Påmelding til neste løp på  Innlandet Bedriftsidrettskrets O-utvalget