(Alle foto: Stein Arne Negård)

Litt kø for å betale og skrive på ønsket starttid må en regne med.

Kart: Domkirkeodden, sprintkart 1:4000, ekvidistanse 2 m. Det var litt forkortede løypelengder ettersom løpet gikk på sprintkart.
 
Løype-Poster-Lengde
D 1,5       - 7 - 1,4 km
H 1,5      - 8  - 1,4 km
D 2,5      - 9 - 1,9 km
H 2,5      - 9 - 2,0 km
D 3,5     - 15 - 2,7 km
H 3,5     - 15 - 2,7 km
D/H 4,5 - 20 - 3,1 km
D/H 5,5 - 23 - 3,6 km

Her velges det ledig starttid.

Sigurd Dæhli studerer kartet et minutt før start.

Best på den lengste løypa var Odin Østby fulgt av Sigurd Dæhli. På den nest lengste løypa var Mari Sørlien Stenberg og Frode Haug raskest. I alt stilte 146 løpere til start.

Alle resultater

Mari Norstad Opsahl diskuterer kart og løype med løypelegger Tore Jørgensen.

Deltakerantallet holder seg stabilt bra på disse bedrifts o-løpene som blir arrangert på sin faste tirsdag i uka, med et unntak onsdag 22. mai. Det er satt opp i alt 20 løp, 11 før sommerferien og 9 etter sommerferien.

Neste tirsdag er det løp fra Ilseng. Terminlista for 2024

Påmelding til neste løp på  nettsidene til Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget 

Litt slitne gutter etter målgang.