- resultater oversendt kondis.no av Per Gunnar Alfheim -

 
De beste totalt: 
1 Helge Hafsås    2.40.35, 
2 Birger Haug    2.53.50, 
3 Bjørn Gjerde    3.01.22, 
4 Per Gunnar Alfheim 3.07.04, 
5 Rolf Sælen     3.12.14, 
6 Steinar Esperås  3.12.43
 
Aldersklasse 
19-34 år: 
1 Mathias Svarte   3.34.13, 
2 Håkon Wang     4.17.54, 
3 Paul Nord     4.25.48, 
4 RoIl Helland    4.27.50

Aldersklasse 35-39 år: 
1 Helge Hafsås    2.40.35, 
2 Geir Dybdahl    3.29.45, 
3 Sigve Sæbø     3.50.43. 
Kjell Ove Unstad: Brutt

Aldersklasse 40-44 år: 
1 Per Gunnar Alfheim 3.07.04, 
2 Rolf Sælen     3.12.14, 
3 IvarKloster    3.15.53, 
4 Odd lnge Finne   3.19.36, 
5 Jan Ove Sagstad  3.22.04, 
6 Jan Wilhelm Werner 3.22.30, 
7 Willy Hamre    3.22.55, 
8 Morten Hauso    3.29.30, 
9 KjelI Kandal Hansen3.39.10, 
10 Ove Hansen    3.43.57, 
11 OIav Vindenes   3.46.05, 
12 Alf Gaupâs    3.54.25, 
13 Gunnar Alfheim  4.48.13

Aldersklasse 45-49 år: 
1 Bjørn Gjerde    3.01.22, 
2 Trond Ottar Watne 3.29.56, 
3 Arvid Tangerås   3.31.53, 
4 Inge Asbjøm Haugen 3.36.29, 
5 Kåre Råsberg    3.48.15, 
6 Sturla Gjesdal   3.58.41, 
7 Jan Petter Venøy  4.55.53

Aldersklasse 50-64 år: 
1 Birger Haug    2.53.50, 
2 John Lindebotten  3.29.20, 
3 Ståhle Vea   3.34.24, 
4 Øyvind Watne    3.39.46, 
5 Georg Vikshåland  3.47.28, 
6 Trygve Hillestad  3.50.32, 
7 Åge Dammen     3.59.07, 
8 RagnarLorentsen  3.59.24, 
9 Torstein Østevik  4.04.21, 
10 Willy Kvamsdal  4.13.46, 
11 lngolf Dale    4.15.48, 
12 Roald Sletten   4.25.50, 
13 Gunnar Iversen  4.29.36, 
14 Bjørn Skarveland 4.31.18, 
15 Harald Krøvel   4.39.32. 
Ulf Jacobsen:     Brutt, 

Aldersklasse 55-59 år: 
1 Steinar Esperås  3.12.43, 
2 Harald Nilsen   3.16.09, 
3 Trygve Solvang   3.20.37, 
4 Arne Loland    3.32.50. 
5 Alf Aksland    3.34.30, 
6 John Solberg   3.37.52, 
7 Rolf Evje     3.51.15, 
8 Sture Friis    3.53.45, 
9 Per Jan Helset   4.05.23, 
10 Ame Rognebakke  4.08.11, 
11 Helge Nygård   4.18.33, 
12 Odd W.Olsen    4.30.33, 
13 Bjørn Moldeklev  4.36.45

Aldersklasse 60-64 år: 
1 Arne Tvedt     4.20.20, 
2 Hermund Kleppa   4.38.21, 
3 Roald Bjørsvik   4.38.38, 
4 Otter Tverfjell  5.07.57, 
5 Roald Wang     5.32.20, 
6 Hans Orsing    5.35.29, 
7 PåI Melcher    5.59.21

MARATON KVINNER: 
Klasse 19-34: 
1 Monica Befring   3.46.18

Klasse 50-54: 
1 Eva N. Pedersen  3.39.46

HALVMARATON KVINNER: 
De beste totalt: 
1 Hanne Liland    1.35.36, 
2 Bjørg Sandvik   1.36.10, 
3 Camilla Grieg   1.38.24

Aldersklasse 19-34 år: 
1 Hanne Liland    1.35.36, 
2 Sabine Henzler   1.45.47, 
3 Simona Petroncini 1.48.37, 
4 Anette Kristiansen 2.57.00, 

Aldersklasse 35-39 år: 
1 Camilla Grieg   1.38.24, 
2 Linda Herfindal  1.49.15,
 
Aldersklasse 40-44 år: 
1 Kate Flatgård   1.41.45, 

Aldersklasse 50-54 år: 
1.Bjørg Sandvik   1.36.10, 
2.Anne Karl Skøyen  1.54.31,
 
Aldersklasse 55-59 år: 
1 Turid Lid     1.57.39

HALVMARATON MENN: 
Totalt: : 
1 Kjell Raa     1.18.55, 
2 Dag Haugland    1.19.03, 
3 Gunnar Nordhus   1.27.35, 
4 Ludvig Tennebekk  1.28.39, 
5 Arne Solheim    1.30.41, 
6 Sverre Solhaug   1.31.18

Aldersklasse 19-34 år: 
1 Ståle Danielsen  1.32.05, 
2 Trygve Botnen   1.32.24, 
3 Roar Pedersen   1.37.08, 
4 Jan Erik Aske   1.37.52, 
5 Hallstein Viken  1.37.56, 
6 Dag SpiIde     1.42.17, 
7 Frank Storlid   1.43.33, 
8 Rolf SeIdaI    1.45.03, 
9 Johan Mohr     1.45.09, 
10Knut Høyås     1.51.58, 

Aldersklasse 35-39: 
1 KjeIl Raa   1.18.55. 
2 Sverre Solhaug   1.31.18, 
3 Yngve Iversen   1.42.38, 
4 Steinar Agotnes  1.50.57, 
5 Aage Storhei   2.21.44

Aldersklasse 40-44 år: 
1 Dag Haugland   1.19.03, 
2 Tore Leikvoll   1.34.50 
3 Tom Bjarne Steen  1.35.30, 
4 Tom Steen     1.36.05, 
5 Atle Rosnes    1.38.46, 
6 Per R. Jensen   1.39.46, 
7 Lars Herfindal   1.40.49, 
8 Sigve Kloven    1.46.35, 
9 Thorbjern Kaland  1.48.39, 
10 Truls Kolbeinsen 1.55.20, 
11 MagnusTufteland  1.55.26

Aldersklasse 45-49 år: 
1 Ludvig Tennebekk  1.28.39, 
2 Arne Solheim    1.30.41, 
3 Stig Fjellanger  1.38.49, 
4 Jan MaImin Hansen 1.39.46, 
5 Dag Skilbred    1.41.05, 
6 Tor Bergersen   1.43.38, 
7 Harald Munkvold  1.45.17, 
8 TorIeiv Haugland  1.46.56, 
9 Stein Age Jordal  1.49.20, 
10 Jane Berntsen   1.58.11, 
11 Bjørn Kane Hansen 2.01.19, 
12 Henning Onarheim 2.08.03, 
13 Frans J.Krebs   2.16.56, 
14 Bjarne Træland  2.23.08, 
Trond Kleiveland:   Brutt

Aldersklasse 50-54 år: 
1 Gunnar Nordhus   1.27.35, 
2 Terje Askelsrud  1.33.12, 
3 Roald Hjartåker  1.33.17, 
4 Gunnar Staalesen  1.40.28, 
5 Magnus Ness    1.41.38, 
6 Hans Jacob Roald  1.42.15, 
7 Øyvind LiIIevik  1.43.26, 
8 Knut Olav Engen  1.48.14, 
9 Kåre Nordang    1.48.27, 
10 Tor Hjelmeland  1.49.47, 
11 Trygve Øvrebotn  1.49.57, 
12 Johan Grønvigh  1.51.51, 
13 EgiI Trosvik   1.54.25, 
14 Bjøm Dahl     2.03.39, 
15 Svein Bolstad   2.20.06

Aldersklasse 55-59 år: 
1 Gisle Sletten   1.32.05, 
2 Viktor Larsen   1.36.50, 
3 Arne Ove Hjelmeland1.45.35, 
4 Johs. Slethaug   1.46.33, 
5 Steinar Oen   2.08.12, 
6 Bjørn Erdal    2.25.00

Aldersklasse 60-64 år: 
1 Aksel Løvenholm  1.47.25, 
2 Herlaug Kvamsøy  1.56.16, 
3 Kjell Nordeng   2.34.30, 

Aldersklasse 65-70 år/over: 
1 Svein Myking    1.57.08, 
2 Odd Skudal     2.00.42, 
3 Ivar Kristoffersen 2.13.28, 
4 Jan Henrik Nilsen 2.21.40, 
Leif Bjordal:    Brutt