Bjarte+Eikanger+%2816%3A22%29+og+Christer+Vonheim+%2816%3A25%29
Bjarte Eikanger (16:22) og Christer Vonheim (16:25)
Terje+Haugland+%2819%3A02%29
Terje Haugland (19:02)
Synneve+Aspevik+og+Inge+M.+Flatg%E5rd
Synneve Aspevik og Inge M. Flatgård
Jan+Kobach
Jan Kobach
Gro++Svendal+ble+nr.+2+p%E5+5km.+med+tiden+19%3A81
Gro Svendal ble nr. 2 på 5km. med tiden 19:81
Kjell-Frode+Hole+%2819%3A36%29
Kjell-Frode Hole (19:36)
J%F8rgen+Jensen+Axelsen+%2821%3A54%29+og+Per+A++Axelsen+%2821%3A34%29
Jørgen Jensen Axelsen (21:54) og Per A Axelsen (21:34)