Det blir deltagerrekord i Eidsvoll 6-timers
Det går mot en solid deltagerrekord i den 4.utgaven av Eidsvoll 6-timers. Hittil er 98 påmeldt, og rekorden på 81 startende (2006+2007) ryker helt sikkert. Men... blir det over 100 deltagere?
Det vil være mulig å etteranmelde seg helt til start, sier løpsleder Bjørn Hytjanstorp, som drømmer om et tresifret antall startende på Trandum førstkommende lørdag.
Tidligere nyhet

Spiridon LLL's hjemmeside

Info og påmelding

Påmeldte

Infoskriv 19.aug. til påmeldte deltagere
med nyttig info også til de som vurderer å etteranmelde seg