– Den Norske Turistforening har som kjent mange hytter og fellesturer, men det er få medlemsforeninger som har fellesturer innen stiløping. For DNT Sunnmøre er det første gang det settes opp stiløping. Vi ser fram til å teste ut dette, seier turlederne Martin Hauge-Nilsen og Aleksander Krokeide.

Det vil bli arrangert både kveldsturer, helgesamling med base på en hytte og flerdagers stiløping fra hytte til hytte i Tafjordfjella.

Per nå er det satt opp følgende fellesturer
Stiløping - kveldstur på Hareidlandet
Kveldstur på Hareidlandet tirsdag 14. mai

Stiløping - treningshelg på søre Sunnmøre med base på Toralfbuda
Treningshelg med stiløping helga 31. mai til 2. juni i Eiksund i Ulstein kommune. Base på Toralfbuda, ei mindre hytte rett ved sjøen.

Stiløping - flerdagstur i Tafjordfjella
Oppdag Tafjordfjella med løpeskoa på i sommer, helga 16. - 18. august. Ruta som legges opp til er i utgangspunktet hyttene Vakkerstøylen og Reindalseter, med pitstopp på Pyttbua og Veltdalshytta.

DCIM100GOPROG0061757.JPG
Stiløping Leinehornet i Herøy. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)