​Dølisjøen rundt er et familievennelig arrangement for asbolutt alle på hjul eller til bens. Undertegnede deltok for første gang i fjor og fikk en meget positiv opplevelse i høstsola i Odalen. Se mer på kondis.no og Bakkerolfens blogg her:

Kondis.no: 
Flott tur Dølisjøen Rundt på sykkel og til fots
Samleside for Dølisjøen Rundt
Bakkerolfen: "To indre og vekk me'n"

Kart_Doelisjøen_rundt.jpgLØYPER:
* Løpstraséen rundt sjøen er 12 km lang, og går på kjerreveier, stier og grusveier rundt idylliske Dølisjøen. Det er en lett løype i vakker natur. Aktive løpere får noen motbakker og skogsterreng. 
* Ungdomsløypa for løp (10-14 år, ny av året) går på vestsiden av sjøen ned til Langnes og følger derfra skogsløypa tilbake til Slåstad.(Denne traséen kan også benyttes av trimere som ønsker kortere tur.)
* Den lange sykkelløypa er 20 km og går på grusveier med innslag av skogssti de siste kilometerne mot mål. Det er noen stigninger og lengre utforkjøringer.
* Sykkelløype for barn er ca.1 km lang runde via Slåstadhella og skolens nærmiljøanlegg.
* Barneløypa er ca. 1 km lang og går i nærområdet. Natursti og mulighet for å se ulike husdyr.

KLASSER:
* Turklasse uten tidtaking: turgåere, syklister og ryttere.
  Turklassen kan velge om de vil gå barneløypa, kort (Dølisjøvegen til Langnes og skogen tilbake, ca. 4 km) eller lang trimløype rundt sjøen (12 km). Syklister/ryttere deltar i en av trimløypene.
* Aktive løp med tidtaking: lang løype 12 km.
* Aktive syklister med tidtaking 20 km. Inkluderer klassen 15-16 år.
  Disse klassene arrangeres i samarbeid med Odal Sykleklubb.
* Ungdomssykkelløype for klasser 10 år, 11-12 år og 13-14 år: 12 km.
  Følger samme runde som løpere rundt sjøen.
* Nytt av året: Ungdomsløp for klasser 10 år, 11-12 år og 13-14 år: ca. 4 km
* Barnesykkelløype 6-9 år ca. 1 km
* Barneløype med natursti med mer.
 
START-TIDER:
* Fellesstart aktive sykkel     kl. 11.00
* Ungdomssykkelklasse       kl. 11.10
* Barnesykkelklasse            kl.11.20
* Start Turklasse                 kl. 11.30  (Vi oppfordrer flest mulig å delta i fellesstarten!)
* Fellesstart aktive løpere     kl. 12.30
* Fellesstart ungdomsløpere kl. 12.40
 
PÅMELDING:
* Påmelding aktive klasser på nett:
  For sykkel
* Alle aktive må benytte nettpåmelding – også ved etteranmelding fra kl. 10.00 startdagen.
* Trimklasse har påmelding i sekretariatet ved oppmøte

Slåstad ILs nettsider
Dølisjøen rundt på Facebook 
Dølisjøen rundt på terminlista