%3Cb%3EVinner%3A%3C%2Fb%3E+Emil+Unaas+vant+NM-l%F8pet+torsdag%2C+som+n%E5+trolig+vil+bli+et+fast+%E5rlig+l%F8p+under+navnet+Asmin-l%F8pet.+%28Foto%3A+Hallgeir+Raknerud%29  
Vinner: Emil Unaas vant NM-løpet torsdag, som nå trolig vil bli et fast årlig løp under navnet Askim-løpet. (Foto: Hallgeir Raknerud)
.
Flere bilder og resultater

Følg NM i friidrett her
Premievinnere
  %3Cb%3EDe+tre+beste+kvinner+og+menn%3A%3C%2Fb%3EEmil+Unaas+fra+Indre+%D8stfold+Orienteringsklubb+og+%C5se+Br%F8dholt+%28l%F8per+b%E5de+friidrett+og+orientering%29+vant+det+f%F8rste+Askiml%F8pet.+Bak+til+venstre%3A+Bj%F8rn+Johannessen%2C+Emil+Unaas+og+Eirik+Hagen.+Foran+til+venstre%3A+%C5se+Br%F8dholt%2C+Julie+Fr%F8slev+Mathisen+og+Monika+Nyg%E5rd.+%28Foto%3A+Hallgeir+Raknerud%29+  
De tre beste kvinner og menn: Emil Unaas fra Indre Østfold Orienteringsklubb og Åse Brødholt (løper både friidrett og orientering) vant det første Askimløpet. Bak til venstre: Bjørn Johannessen, Emil Unaas og Eirik Hagen. Foran til venstre: Åse Brødholt, Monika Nygård og Julie Frøslev Mathisen. (Foto: Hallgeir Raknerud)